Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Logo Geodan

Geodan

Innovaties in OOV beproeven met i-Bridge

4 januari 2012

Het publiek-private samenwerkingsproject i-Bridge ontwikkelt en beproeft innovaties rond informatievoorziening in de OOV sector. Geodan is partner in dit project en presenteerde tijdens de i-Bridge eindejaarsbijeenkomst op 14 december in Arnhem vier nieuwe toepassingen.

Allereerst hoe sociale media als Twitter en Ushahidi optimaal gebruikt kunnen worden in het crisismanagementsysteem. Ten tweede de integratie van een model dat een betrouwbare voorspelling in beeld brengt van de uitbreiding van een natuurbrand in de tijd. Ook Cloud Computing kwam aan bod: hoe kunnen we ervoor zorgen dat data continu kan worden geactualiseerd en geraadpleegd, ook bij uitval van verbindingen en ontruiming van crisiscentra? Ten slotte het gebruik van semantiek. Met intelligentie in kaartlagen wordt semantiek toegepast om terminologie te vertalen en de crisisbestrijders een overzichtelijk beeld te geven met de voor het incident relevante informatie.

Innovaties

De concrete uitwerking van deze en andere nieuwe toepassingen binnen veiligheidsregioís werd ook besproken. Met een praktijkproef en een evaluatie wordt de toegevoegde waarde van de innovaties beoordeeld. Vervolgens zullen aanbevelingen worden gedaan om de innovaties om te zetten naar operationele toepassingen. Met name de natuurbrandmodellering kon op veel steun rekenen vanuit de deelnemers.

De sector innoveert en helpt elkaar verder, dat werd duidelijk tijdens de middag. Het feit dat publieke en private partijen elkaar hierin vinden, is succesvol en zal ook volgend jaar centraal staan.