Oplossingen Ontdek de wereld van Geo-informatie

Vera Bánki

Incidentmanagementsysteem ProRail: het spoor zo snel mogelijk weer op orde

Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Het bedrijf heeft te maken met duizenden incidenten per jaar die zo snel mogelijk worden opgelost zodat het spoor weer snel vrijkomt en vertraging wordt beperkt. Het incidentmanagementsysteem SpoorWeb dat Geodan bij ProRail heeft geïmplementeerd bestaat uit de Eagle Crisis Management Suite van Geodan, Situator van Qognify – Formerly NICE Security en ArcGIS platform van Esri. SpoorWeb maakt deel uit van de standaard werkprocessen bij ProRail en kan een groot scala aan verschillende typen incidenten managen.

Voor welke vraag is dit de oplossing?

  • Hoe beperken we vertragingen veroorzaakt door incidenten rondom het spoor?
  • Hoe garanderen we de hoogste veiligheidsstandaarden tijdens incidenten en crisissituaties rondom het spoor?
  • Hoe voorzien we alle betrokkenen continu van hetzelfde beeld van de situatie?

Unieke kenmerken van de oplossing

SpoorWeb, de incidentmanagementoplossing voor ProRail onderscheidt zich door:

  • een substantiële afname van vertragingen veroorzaakt door incidenten;
  • snellere afhandeling van incidenten en crisissituaties;
  • real time beschikbaarheid van relevante informatie over incidenten en crisissituaties;
  • verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken stakeholders;
  • gedetailleerde evaluatiemogelijkheden voor onderzoek en procesverbetering.

Hoe werkt het?

Bij incidenten en crises met mogelijk grote gevolgen is het van belang dat alle betrokken partijen goed samenwerken, zowel op de locatie van het incident als daarbuiten. Denk hierbij naast ProRail aan brandweer, politie, ambulancediensten, maar ook gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

De twee producten Eagle Crisis Management Suite (CMS) en Situator van Qognify vormen samen één krachtige oplossing: SpoorWeb. Dit systeem biedt een op geo-informatie gebaseerd gedeeld beeld. Daarmee is het bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk hoeveel mensen er in een getroffen gebied wonen. Daarnaast biedt SpoorWeb de functionaliteit voor scenariogestuurde incidentafhandeling die wordt ingezet bij incidenten die op een standaard manier afgehandeld kunnen worden. Informatie wordt real time samengevoegd vanuit verschillende systemen binnen de organisatie. Tegelijkertijd biedt SpoorWeb inzicht in de status van de genomen maatregelen en het verloop van het incident. Iedereen weet zo wat er aan de hand is, waar het zich afspeelt en hoe te handelen.

Bent u benieuwd hoe SpoorWeb, de incidentmanagementoplossing van Geodan, in de praktijk werkt? Bekijk onderstaande animatie.

De incident- en crisismanagementoplossingen van Geodan bestaan uit een combinatie van locatie-intelligentie, netcentrisch en scenariogestuurd werken. In onderstaande animatie lichten we aan de hand van een praktijkvoorbeeld het scenariogestuurd werken toe.

Wat levert het op?

“De door Geodan en NICE Systems geboden oplossing stelt ons in staat om netcentrisch werken binnen de spoorsector te introduceren. Bij storingen en incidenten rondom het spoor zijn vele partijen betrokken. Netcentrisch werken maakt het mogelijk om alle betrokkenen continu te voorzien van hetzelfde beeld van de situatie. Partijen worden sneller ingelicht, besluiten kunnen sneller worden genomen. De software van Geodan en NICE Systems stelt de spoorsector ook in staat achteraf het verloop te evalueren en analyses te doen.” Hans Smits, Manager Incidentenregie ProRail

Download Casestudy Incidentmanagement ProRail