Oplossingen Ontdek de wereld van Geo-informatie

Vera Bánki

Natuurbrandverspreidingsmodel: de uitbreiding van de brand dynamisch modelleren

Over het Instituut Fysieke Veiligheid

Een model dat de uitbreiding van een natuurbrand betrouwbaar, real time en realistisch voorspelt bestond nog niet eerder in Nederland. De brandweer is gewend te werken met statische mallen en vuistregels die hun werk doen maar bijvoorbeeld geen rekening houden met de actuele weerssituatie ter plekke. Het Verspreidingsmodel Natuurbranden, ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met Efectis Nederland, diverse veiligheidsregio’s en Geodan biedt daarin verandering.

Voor welke vraag is dit de oplossing?

 • Beter voorspellen: waar in een bepaald gebied is het grootste risico op uitbreiding van een brand?
 • Beter oefenen: hoe verliep een echte natuurbrand en welke conclusies kunnen we daaruit trekken?
 • Beter beheersen: welke locaties lenen zich wel of niet voor operationele inzet?

Unieke kenmerken van de oplossing

Het natuurbrandverspreidingsmodel:

 • houdt rekening met de weerssituatie ter plaatse en die van de dagen hieraan voorafgaand;
 • anticipeert op veranderende weersomstandigheden;
 • neemt het type vegetatie van het getroffen gebied mee in de berekening (op basis van open data);
 • is te koppelen aan bestaande geografische informatiesystemen (GIS), dit maakt het eenvoudig bruikbaar voor verdere analyses.

Hoe werkt het?

De dienst is te benaderen via een webGIS-omgeving. In de website is alle basisfunctionaliteit beschikbaar voor het starten van een nieuwe natuurbrandsimulatie en het ophalen en bekijken van de resultaten. Ook is het mogelijk de resultaten van het model te delen via een crisismanagementsysteem. De dienst biedt aanvullende mogelijkheden voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses zoals:

 • de snelheid waarmee de brand een bepaalde locatie bereikt;
 • de vergelijking met oudere natuurbrandgegevens;
 • het aantal bewoners of recreanten binnen de natuurbrandcontour;
 • de aanwezigheid (en aantal) van kwetsbare groepen mensen.

Wat levert het op?

Het model is uitvoerig getest en met succes ingezet bij de natuurbrand op de Groote Heide in Leende op 26 maart 2013. De brand voltrok zich in slecht toegankelijk gebied onder schemerige omstandigheden. Ondanks het feit dat een berekening door het model een benadering is van de werkelijkheid, kwam de uitkomst tijdens deze inzet zeer dicht bij de werkelijke verspreiding.

Lees hier het artikel ‘Nieuw rekenmodel inzetbaar door de hele veiligheidsketen’