Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie

Arendjan van der Neut

PICO helpt energie te besparen

14 maart 2017

Sinds 10 maart is het energie-informatieportaal van PICO beschikbaar voor alle partijen die actief zijn in de energietransitie. PICO is gratis en geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau. Informatie over verschillende verduurzamingsopties komen met de applicatie “letterlijk” in beeld. Zo kunnen de opties voor energiebesparing en de inzet van alternatieve energiedragers stapsgewijs worden verkend.

PICO ondersteunt partijen zoals gemeenten, wooncorporaties of projectontwikkelaars bij het halen van hun energietransitiedoelstellingen als onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kunnen verschillende scenario’s met elkaar vergeleken worden waarbij zowel energiebesparing, -opwekking en distributiefactoren meegenomen kunnen worden.

De energie-informatie in PICO is landsdekkend, transparant en kan eenvoudig worden gedeeld tussen de betrokken stakeholders. Het hebben van een gedeeld beeld van de verduurzamingsmogelijkheden – zoals bijvoorbeeld de terugverdientijd van zonnepanelen – is cruciaal. Voor het versnellen van bestaande initiatieven, maar ook voor het gezamenlijk verkennen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe acties.

Naast de gratis versie, hebben gebruikers nu ook de mogelijkheid om een eigen PICO-omgeving in te richten. Daarin kunnen standaard energiedata en modellen gecombineerd worden met eigen specifieke gegevens. Binnen deze betaalde service, beschikken gebruikers over een informatievoorziening die automatisch mee ontwikkelt met het project of programma. Zo wordt opgebouwde kennis geborgd en blijft deze beschikbaar voor de volgende fase van bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingsproces.

Binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van PICO zorgt Geodan dat de Open Data op een gebruiksvriendelijke manier wordt ontsloten. PICO is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Alliander, Ecofys, Geodan, NRG031, en TNO. PICO is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling Energie en Innovatie (SEI), Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Energie in de Gebouwde Omgeving (voorheen EnerGO en nu Urban Energy).

> Probeer het energie-informatieportaal PICO zelf uit

Download hier het PICO persbericht