Eagle CMS

Netcentrisch werken met het Eagle Crisis Management Systeem

veiligheid_helicopterVraagstukken

 • Incident- en crisismanagement: het incident of de crisis zo snel mogelijk afhandelen om slachtoffers en (economische) schade te beperken.
 • Netcentrisch werken: snel en gelijktijdig hetzelfde actuele beeld van de situatie hebben.
 • Common Operational Picture: koppelen van (geo-)informatiebronnen om snel en eenduidig analyses te doen ten behoeve van operationele inzet en besluitvorming.

Wat is het en hoe werkt het?

Eagle Crisis Management Suite (CMS) is een geïntegreerd systeem voor de verschillende fases van crisismanagement: van het binnenkomen van een melding tot het evalueren van het verloop van het incident of de crisis. Eagle CMS is geschikt voor crisis- en controlecentra van bijvoorbeeld spoorwegbedrijven, luchthavens, milieudiensten, veiligheidsregio’s en meldkamers. Het systeem beschikt over geautomatiseerde scenario’s die worden geactiveerd wanneer er sprake is van een bepaald type incident, bijvoorbeeld een tunnelbrand. Alle relevante informatiebronnen zijn aan elkaar gekoppeld. Zodoende beschikken alle operators die met Eagle CMS werken over hetzelfde actuele beeld van de situatie en handelen het incident eenduidig af. Met Eagle CMS kunnen eenvoudig geografische analyses worden gedaan, zoals het berekenen van het aantal inwoners binnen een bepaalde straal van het incident.

Unieke kenmerken

 • Vertaalt complexe werkprocessen in heldere taken en informatie per incidenttype en versnelt daarmee de afhandeling van incidenten.
 • Integreert talloze informatiebronnen en -systemen tot een overzichtelijk incident- en crisismanagementsysteem.
 • Maakt gebruik van location intelligence om incident specifieke vragen te beantwoorden.
 • Zorgt voor een gedeeld en actueel beeld van de situatie door de netcentrische werkwijze.

Wat levert het op?

 • Aanzienlijk minder vertraging als gevolg van incidenten en crises.
 • Sneller en adequater in actie komen bij incidenten en crises.
 • Instant beschikbaarheid van relevante en real time informatie.
 • Verbeterde samenwerking tussen stakeholders, zowel intern als extern.
 • Uitgebreide mogelijkheden om de afhandeling van incidenten en crises te evalueren.

Benieuwd naar wat Eagle CMS in uw organisatie toevoegt?

Voor crisis- en controlecentra is het van levensbelang om snel over accurate informatie te beschikken. Met de Eagle Crisis Management Suite (CMS) combineert u eenvoudig verschillende informatiebronnen en hebben alle stakeholders bij een incident hetzelfde beeld van de situatie. Benieuwd naar wat Eagle CMS in uw organisatie toevoegt? Wij verzorgen graag een demonstratie voor u.