Klic-Toezicht app

Direct beschikken over graafmelding en meest actuele leidingeninformatie

Schouwen sneller met de Klic-Toezicht app

De tijd dat toezichthouders met laptop en papieren kaarten het veld in moeten, is definitief voorbij. Met de Klic-Toezicht app kunnen de toezichthouders direct over de graafmelding en de meest actuele leidingeninformatie beschikken. In een oogopslag alle benodigde informatie op de tablet, waardoor het schouwen eenvoudiger en sneller verloopt.

Klic-Toezicht app

 

Het melden van graafwerkzaamheden door grondroerders is in het kader van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) verplicht. Om zo het aantal graafschades verder terug te dringen. De Klic-Toezicht app geeft direct toegang tot het graafbericht en andere actuele informatie over het graafgebied. Toezichthouders van netbeheerders hoeven niet meer met geprinte kaarten of laptop naar het graafgebied. Een tablet is voldoende. U beschikt zo over de juiste informatie en kunt foto’s en opmerkingen van de situatie vastleggen en aan het project toevoegen. Deze informatie komt per direct beschikbaar voor uw collega’s in het veld en op kantoor.

Tijd besparen

Alle informatie en het netwerk is gebundeld in één app. Geen uitzoekwerk meer of losse printjes.

Delen van informatie

Foto´s en informatie kunnen real time worden toegevoegd en gedeeld. Zo hebben collega’s op kantoor en in het veld zicht op de status van de graafwerkzaamheden.

Snelle implementatie

De app is WION-proof, informatie die uitgewisseld wordt met het Kadaster wordt benut door de app. Implementatie is daardoor mogelijk binnen enkele weken.

Robuuste technologie

Bewezen technologie: de app is een combinatie van de Esri ArcGis Collector-app en de WION-oplossing van Geodan Van den Berg.

Netbeheerder en grondroerder WION-proof

Om te kunnen voldoen aan de WION heeft Geodan Van den Berg het WION Systeem voor netbeheerders ontwikkeld. Informatie over beheerde kabels en leidingen, worden digitaal geregistreerd en elektronisch beschikbaar gesteld aan grondroerders. De Klic-Toezicht app sluit aan op het WION-systeem. Zo kunnen de toezichthouders van netbeheerders snel en eenvoudig beschikken over graafberichten. Grondroerders gebruiken op hun beurt de WIONapp om in het veld over de juiste en meest actuele informatie te beschikken.

Gasunie heeft in aanvulling op het WION systeem van Geodan Van den Berg, voor deze oplossing gekozen. Lees meer over hun gebruikerservaringen.

Flyer Klic-Toezicht

Specificaties

Geografische weergave van graafgebieden en eigen netwerk.

Selecteren graafgebied en weergeven graafbericht-informatie:

 • Graafbericht-informatie wordt overzichtelijk weergeven
 • Toezichthouder die graafgebied in behandeling heeft
 • Status van graafgebied (nieuw, in behandeling, calamiteit of afgerond)
 • Vrij opmerkingenveld

Formele PDF die het bericht bevat dat namens uw organisatie richting Kadaster is gestuurd in het kader van WION:

 • visualisatie graafgebieden op basis van status
 • keuze uit een topografische kaart of satellietbeeld als achtergrond
 • standaard functies als in/uit zoomen, zoomen naar huidige locatie, meetlat
 • er kan zowel online als offline gewerkt worden

Aanvullende wensen en eisen zijn bespreekbaar.

Technische vereisten

 • Tablet moet beschikken over een SIM kaart met data abonnement om van de volledige functionaliteit gebruik te kunnen maken er wordt uitgegaan van een tablet met minimaal een werkgeheugen van 2Gb of hoger.
  • Android
  • Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or later
  • ARMv7 or x86 processor
  • OpenGL ES 2.0 support
 • Precise location (GPS and network-based) support
  • iOS
  • iOS 8 or later
  • iPhone, iPad, iPod touch

Prijzen

Voor informatie over prijzen neem contact op met Ilco Slikker via ilco.slikker@geodan.nl