Phoenix

Touch table applicatie voor ruimtelijke samenwerking

Touch table applicatie Phoenix: samenwerken op de kaart

Voor het samen oplossen van ruimtelijke problemen zijn kaarten cruciaal. Phoenix gebruikt de communicatieve kracht van kaarten en biedt een platform voor interactieve  samenwerking: bespaar tijd, energie en kom tot betere besluiten door uw ruimtelijke discussie te verplaatsen naar een gedeeld kaartbeeld. Phoenix brengt het beste van twee werelden samen. Als applicatie voor touch tables combineert het de eenvoud van het schetsen op papier met de flexibiliteit van digitaal werken en de mogelijkheden van geo-informatie. Met Phoenix tilt u ruimtelijke discussies naar een hoger plan, of dat nu gaat om een lokale vergunning, regionaal planontwerp of internationale onderhandeling.

Creatieve boost

Gecombineerd met een intuïtieve touch besturing biedt Phoenix een inspirerend platform dat een creatieve boost geeft en processen versnelt. De touch table maakt het mogelijk om met meerdere stakeholders verschillende 2D en 3D kaartlagen te bedienen en bekijken. Met behulp van slimme tools krijgen gebruikers een gebied snel in de vingers. In een handomdraai worden objecten ingetekend, afstanden en oppervlakten opgevraagd en kan aanvullende informatie eenvoudig worden weergegeven. De applicatie vereist geen specialistische kennis en dat komt goed van pas in processen waar verschillende partijen, specialismen en belangen samen komen.

Benut de kracht van de cloud

Phoenix ontsluit een schat aan ruimtelijke informatie: van bestemmingsplannen tot luchtfoto’s en social media. Deze informatie wordt via internet door middel van mapping services
weergegeven. Uw eigen gegevens kunt u hier eenvoudig aan toevoegen. Laad nieuwe data ter plekke in en exporteer de resultaten in een handomdraai naar een geschikt formaat.
Phoenix werd succesvol ingezet voor vele processen, van lokaal tot internationaal niveau en van ontwerpateliers tot burgerparticipatie.

Flyer Phoenix

Phoenix BangladeshOnderzoek: Bangladesh Delta Plan

Bangladesh is de grootste delta ter wereld. Het land staat voor grote uitdagingen op het gebied van water- en voedselveiligheid en heeft te kampen met natuurrampen als overstromingen, droogten en cyclonen. Phoenix werd ingezet tijdens klimaatateliers in en rond Dhaka. Tijdens deze interactieve ontwerpworkshops werden de gevolgen van klimaatverandering tastbaar gemaakt. Onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders stonden rond de touch table om gezamenlijk tot een ruimtelijke adaptatiestrategie te komen. Op deze manier hielp Phoenix met het bieden van een concreet handelingsperspectief.

Phoenix2Onderhandeling: visserij en Ngo’s

Het Friese Front en de Centrale Oestergronden werden aangewezen als zoekgebieden voor bodembescherming. Ngo’s als Greenpeace en WNF stonden lijnrecht tegenover de visserij. Wat moet er gebeuren met de 10.000 km2 zee die van hoge ecologische, én economische waarde is? Phoenix werd ingezet om in twee parallelle sessies tot een optimaal ontwerp te komen. Door groepen rond een touch table te zetten werd de angel uit de discussie gehaald en ontstond er ruimte voor een gemeenschappelijke visie.

phoenixVerkenning: snelwegtracé A3

Het kabinet liet de aanleg van een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam door het Groene Hart onderzoeken. Minister Schultz van Haegen heeft op basis van aspecten als bodemgesteldheid, vervoersstromen en ecologie verschillende alternatieven ingetekend en vergeleken. Met behulp van Phoenix konden de vele aspecten die van belang zijn bij een tracékeuze goed worden bekeken. Gevoed door een enorme hoeveelheid geo-informatie kon er laagdrempelig met ontwerpkeuzes worden gespeeld.

Phoenix Toepassingen

Voor de touch table applicatie Phoenix zijn er diverse extensies ontwikkeld onder andere voor: GeoCraft, Smart Waste en PICO.

Phoenix Feature Layers extensie

Met de Phoenix plug-in voor ArcGIS Online kunnen Esri feature Layers in Phoenix worden toegevoegd en aangepast. Op die manier kunnen de verschillende Esri-apps worden geïntegreerd met de touch table. Laat collega’s via hun telefoon of tablet mee-schetsen aan uw ruimtelijke plan en toon het overkoepelende beeld op de touch table.

GeoCraft extensie

Heel Nederland is inclusief ondergrond verrezen in de virtuele wereld van de populaire computergame Minecraft. De GeoCraft blokjes van 1 bij 1 meter vormen een virtuele abstractie van de werkelijkheid die de realiteit verbluffend goed benadert. Inmiddels is GeoCraft succesvol ingezet in verschillende projecten rondom ruimtelijke planvorming. In het licht van de groeiende burgerparticipatie biedt deze computergame bijzondere perspectieven: In IJburg maakten scholieren ruimtelijke plannen voor de herinrichting van hun buurt. Met de Phoenix GeoCraft extensie worden 2D en 3D geïntegreerd. Bekijk hieronder een demofilmpje van de Phoenix GeoCraft extensie.

Phoenix Smart Waste extensie

Phoenix Smart Waste is een extensie voor Phoenix die ontwikkeld is voor de Innovatie Estafette 2016. Het is een voorbeeld van een interactieve tool die gebruikt kan worden bij ruimtelijke planvorming. Deze extensie laat de locatie van afvalcontainers zien op IJburg. Bovendien wordt de gemiddelde loopafstand van bewoners tot deze locaties bepaald. Ook wordt de snelste route van de ophaaldienst uitgerekend. Al deze variabelen geven de gebruiker een score: door middel van het aanpassen van de locaties van afvalbakken kan een optimale spreiding worden gevonden. Door samen te werken rond de touch table, zie je meteen welke potentiële locaties op draagkracht kunnen rekenen: bottom-up planvorming! Bekijk de demo van de Phoenix Smart Waste extensie.

Phoenix PICO extensie

PICO zet de mogelijkheden voor energiebesparing, duurzame opwekking en gebruik letterlijk op de kaart. De gegevens die aangeboden worden zijn uniek: relevante informatie over energie, CO2, kosten en opbrengsten. Ook wordt gemodelleerde data aangeboden, zoals de potentiële opbrengst van zonne-energie, windenergie of woningisolatie. Zo kunnen betrokkenen bij duurzame energieprojecten samen een strategie vormen voor een duurzaam project dat werkt. Met de Phoenix PICO extensie wordt alle data ontsloten en kunnen stakeholders rond de touch table op zoek naar geschikte gebieden voor energietransitie. PICO is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Geodan, TNO, Alliander, Ecofys, NRG031, en Esri Nederland. Bekijk hier de Phoenix PICO extensie in een demofilmpje.

Phoenix PhotoMap extensie

Met de Phoenix PhotoMap extensie kunnen foto’s worden toegevoegd aan de kaart. Combineer kaartlagen met foto’s om het verhaal over uw project via de touch table te vertellen.

Meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden van Phoenix voor uw organisatie? Laat het ons weten via: phoenix@geodan.nl.

Phoenix Release 1.3.0

De nieuwe release van Phoenix bevat bijgewerkte mapping componenten (Mapsui, BruTile) waarmee de performance en stabiliteit verder is verbeterd. Daarnaast ondersteunt deze nieuwe release lagen uit ArcGIS Online (ArcGIS Feature layers en ArcGIS tile layers) en Web Feature Services (WFS).

De volledige release notes kunt u hier downloaden.

Phoenix versie 1.3.0

De specificaties voor het gebruik van de applicatie Phoenix (v1.3.0) zijn als volgt:

  • Een aangeschafte Phoenix licentie
  • Intel i5 CPU of beter
  • 8 GB geheugen of meer
  • Dedicated grafische kaart: Nvidia GeForce 840 equivalent of beter
  • UTP 100 Mbit (wifi: minimum is IEEE 802.11n)
  • OS Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Phoenix is geen UWP app, om die reden wordt Windows 10 Mobile & Mobile Enterprise niet ondersteund)
  • .NET versie 4.6.1 of hoger
  • Additionele PC video output (hdmi/dvi/vga) voor tweede scherm
  • Minimaal 6 punts Multi Touch technologie (Capacitive / Optical imaging)
  • Full HD resolutie