Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • Nov 2016

  BAG straten

  Straten voor de BAG

  BAG straten

  In de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, kortweg BAG, missen de straten. Het is het enige objecttype in de BAG zonder geografie. Zonder straat is de onderliggende structuur van de bebouwing niet zichtbaar. Voor de visualisatie dus lastig, maar ook voor de analyse van de BAG attribuutgegevens zijn straten te gebruiken. Onderzocht is of het Nationaal Wegen Bestand (NWB) te koppelen is met de BAG. Daarmee kunnen we de ontbrekende schakel in de BAG oplossen en gelijk zien waar bijvoorbeeld de winkelstraten in Nederland zijn.

  > Lees meer over straten in de BAG

  Deel dit artikel

 • Oct 2016

  Gebruiksscenario’s & vereisten voor ruimtelijke data op het web

  De werkgroep Spatial Data on the Web, opgezet door het OGC en het W3C, probeert het makkelijker te maken om goed met ruimtelijke data te kunnen werken op het wereldwijde web. Op 25 oktober 2016 is de derde en waarschijnlijk laatste versie van de Use Cases & Requirements gepubliceerd. Dit document, waar Geodans Frans Knibbe redacteur van is, vormt de basis van verdere resultaten van de werkgroep, zoals de Spatial Data on the Web Best Practices.

 • Jul 2016

  PICO portaal

  In het kader van de energietransitie is er veel open data beschikbaar van de netbeheerders over het huidige energiegebruik. Geodan Research heeft die data gecombineerd met andere beschikbare open data over gebouwen, daken, bouwjaar etc. en al die data gevisualiseerd in kaarten. Rekenkundige modellen van TNO en Geodan zijn gebruikt die voor heel Nederland doorrekenen wat de kosten en baten zijn van diverse maatregelen om het energiegebruik terug te dringen. Maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen of het nemen van isolatiemaatregelen in verschillende type gebouwen. Deze gegevens zijn beschikbaar gemaakt via een bètaversie van het portaal PICO.geodan.nl.

  > Meer over het PICO

 • chatbot kitt

  ALEX – A Linguistic EXchange

  Chatbot die complexe ruimtelijke vragen begrijpt

  chatbot kitt

  Met het toenemen van mobiele toepassingen wordt de noodzaak om spraakgestuurde interfaces te verbeteren steeds groter. Geodan Research heeft daarom een chatbot ontwikkeld waarmee mensen complexe ruimtelijke vragen in normale taal kunnen stellen. De bedoeling is dat chatbox uiteindelijke vragen begrijpt als : “Geef mij alle ziekenhuizen in Amsterdam die binnen 1 km of 5 minuten bereikbaar zijn vanaf de snelweg” en die vervolgens direct op de kaart toont. Deze opensource chatbox plugin is open source beschikbaar en prima te gebruiken in andere omgevingen.

  > Lees meer over ALEX – A Linguistic EXchange

  Deel dit artikel

 • Ontdek Meer

Maps4Society3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’, ‘Basisbestand Bomen’ en ‘3D for Environmental Modelling’.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden. Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

Linked DataLinked Data

Het concept Linked Data bestaat uit een aantal afspraken om ruwe data ter beschikking te stellen op het wereldwijde web. Het is een oplossing voor het probleem dat data vaak in silo’s zitten – afgesloten systemen met eigen regels, modellen en formaten. Door data te koppelen kan er veel moois gebeuren, maar de praktijk van datasilo’s staat efficiënt koppelen in de weg. Bij Linked Data zitten alle data in één systeem, het wereldwijde web. Alle gegevens (resources) worden gemodelleerd met één datamodel, het Resource Description Framework (RDF), en alle gegevens hebben een eigen HTTP-URI (Uniform Resource Identifier), die dient als zowel identificatie, als toegang tot de gegevens. Door die basisafspraken kunnen alle data ter wereld aan elkaar gekoppeld worden en op een zelfde manier worden gebruikt.In dit nieuwe web van data dat nu wordt gevormd, hebben ruimtelijke data vanzelfsprekend een belangrijke rol. Niet alleen hebben veel gegevens een geografisch aspect, ruimtelijke relaties kunnen ook helpen bij het koppelen van oorspronkelijk ongerelateerde data. Geodan Research onderzoekt vele aspecten van Linked Data, zoals het ontwikkelen van semantiek, het publiceren van datasets (de BAG is een voorbeeld) en het opvragen en visualiseren van data. Dat gebeurt zo veel mogelijk als onderdeel van internationale gemeenschappen, zoals het W3C, het OGC en het Platform Linked Data Nederland.

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen. Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden. In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland.