Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • apr 2014

  Dynamic Holland Shading

  Dynamic Holland Shading

  Dynamic Holland Shading

  Het vrijgegeven Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) maakt het mogelijk om heel nauwkeurig de hoogteverschillen in Nederland in kaart te brengen. Met behulp van de modernste webtechnologieën hebben we een dynamische ‘hillshading’ kaart gemaakt, die afhankelijk van de tijd en de dag de stand van de zon weergeeft, door middel van schaduw.

  Met het vrijgeven van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) wil de overheid het hergebruik van deze gegevens stimuleren. De gegevens zijn ingemeten om te helpen bij het beheersen van het water in Nederland. Echter de nauwkeurigheid en de volledige dekking van deze gegevens maken ze ook aantrekkelijk voor allerlei andere toepassingen, zoals de dynamische ‘hillshading’ kaart. Hiermee kan je zien welke gebieden meer of minder zon ontvangen op basis van de tijd op de dag en de dag in het jaar.

  Wat is het?

  De Dynamic Holland Shading maakt gebruik van vergelijkbare technieken als de AHN-viewer. Door de hoogtedata op te splitsen in kleine tegeltjes en deze een speciale manier te versleutelen, kan er door de browser uitgerekend worden wat de hellingshoek en –richting zijn. Aan de hand van de dag en het tijdstip wordt de hoek van de zon bepaald. Met behulp van Web Workers wordt dan in de achtergrond uitgerekend wat de lichtintensiteit op die plek is (‘schaduw’).

  Unieke kenmerken

  De AHN is een zeer grote dataset die zware machines vraagt om mee te werken. Door de data in kleine tegeltjes aan de browser te serveren hoeft alleen die data te worden verwerkt waar de gebruiker naar kijkt. Dit maakt het mogelijk om dynamische visualisaties te maken zoals een hillshading op basis van de tijd en datum, maar ook dynamische classificering van de hoogte om kleine hoogte verschillen goed in beeld te brengen.

 • mrt 2014

  Actueel Hoogtebestand Nederland als Open Data

  Sinds 6 maart is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor iedereen vrij toegankelijk als Open Data. Het AHN bevat zeer nauwkeurige hoogtegegevens voor heel Nederland en wordt door de waterschappen en Rijkswaterstaat gebruikt bij waterbeheer. Door de AHN-data zonder voorwaarden open te stellen wil de overheid hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

 • nov 2013

  Smart Cities

  Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden.

 • groenheidsindicator_360px

  Urban Green Indicator

  Een nieuwe indicator voor het groen in steden

  groenheidsindicator_360px

  In het onderzoeksproject Urban Green Indicator worden gegevens over het stedelijk groen gecombineerd met gegevens over stedelijke verdichting. Een gedetailleerde ruimtelijke indicator beschrijft de groene versus de grijze gebieden in een stad. Dit project is een samenwerking tussen het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam en Geodan.

  Gebieden met veel bomen worden beschouwd als gezonder en als mooier. De afname van de hoeveelheid bossen en bomen heeft direct invloed op de kwaliteit van het stadsleven. Bomen verminderen namelijk luchtverontreiniging en leveren ook een bijdrage aan het verlagen van de stedelijke temperatuur (het zogenaamde ‘heat island effect’). Bomen zorgen daarmee voor besparing op de energie die nodig is om huizen te koelen. Stedelijke verdichting zorgt ervoor dat het aantal bomen in de stad afneemt.

  De indicator kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om te schatten welke gebieden meer vatbaar zijn voor het ‘urban heat island’ effect. Ook kan de indicator gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken over leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden. Dit is belangrijke informatie voor beslissingen over stedelijke ontwerpen en ontwikkelingen.

  Hoe werkt het?

  De indicator definieert de verhouding tussen boom- en bouwvolumes. Deze volumes worden bepaald door gebruik te maken van zeer nauwkeurige 3D-boommodellen en 3D-modellen van gebouwen. Op die manier ontstaat een overzicht van de ‘groenheid’ of ‘grijsheid’ van gebieden.

  Unieke kenmerken

  • De Urban Green Indicator geeft inzicht in de ‘groenheid’ of ‘grijsheid’ van een gebied en is berekend uit nauwkeurige 3D-modellen en niet uit 2D-data.
  • De kwetsbaarheid van verschillende gebieden en steden worden in kaart gebracht waardoor het urban heat island effect inzichtelijk gemaakt wordt.
  • Behalve inzicht geven in de huidige situatie, kan de indicator ook gebruikt worden om toekomstige ontwerpen door te rekenen, bijvoorbeeld om het energieverbruik preventief te verminderen.

  In het wetenschappelijke artikel ‘Between Green and Grey’ leest u meer over de Urban Green Indicator.

 • Ontdek Meer

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen.

Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden.

In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland. Geodan organiseert ook dit jaar – samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Esri – de Geodesign Summit Europe 2014. Deze keer in Delft. Op 11 en 12 september delen diverse sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op geodesign.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden.

Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

3DDakDetectieAnalyse3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D-GIS nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D-GIS, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D-GIS en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D-GIS naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D-GIS wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’ en ‘Basisbestand Bomen’.