Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • nov 2013

  Smart Cities

  Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden.

 • groenheidsindicator_360px

  Urban Green Indicator

  Een nieuwe indicator voor het groen in steden

  groenheidsindicator_360px

  In het onderzoeksproject Urban Green Indicator worden gegevens over het stedelijk groen gecombineerd met gegevens over stedelijke verdichting. Een gedetailleerde ruimtelijke indicator beschrijft de groene versus de grijze gebieden in een stad. Dit project is een samenwerking tussen het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam en Geodan.

  Gebieden met veel bomen worden beschouwd als gezonder en als mooier. De afname van de hoeveelheid bossen en bomen heeft direct invloed op de kwaliteit van het stadsleven. Bomen verminderen namelijk luchtverontreiniging en leveren ook een bijdrage aan het verlagen van de stedelijke temperatuur (het zogenaamde ‘heat island effect’). Bomen zorgen daarmee voor besparing op de energie die nodig is om huizen te koelen. Stedelijke verdichting zorgt ervoor dat het aantal bomen in de stad afneemt.

  De indicator kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om te schatten welke gebieden meer vatbaar zijn voor het ‘urban heat island’ effect. Ook kan de indicator gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken over leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden. Dit is belangrijke informatie voor beslissingen over stedelijke ontwerpen en ontwikkelingen.

  Hoe werkt het?

  De indicator definieert de verhouding tussen boom- en bouwvolumes. Deze volumes worden bepaald door gebruik te maken van zeer nauwkeurige 3D-boommodellen en 3D-modellen van gebouwen. Op die manier ontstaat een overzicht van de ‘groenheid’ of ‘grijsheid’ van gebieden.

  Unieke kenmerken

  • De Urban Green Indicator geeft inzicht in de ‘groenheid’ of ‘grijsheid’ van een gebied en is berekend uit nauwkeurige 3D-modellen en niet uit 2D-data.
  • De kwetsbaarheid van verschillende gebieden en steden worden in kaart gebracht waardoor het urban heat island effect inzichtelijk gemaakt wordt.
  • Behalve inzicht geven in de huidige situatie, kan de indicator ook gebruikt worden om toekomstige ontwerpen door te rekenen, bijvoorbeeld om het energieverbruik preventief te verminderen.

  In het wetenschappelijke artikel ‘Between Green and Grey’ leest u meer over de Urban Green Indicator.

 • okt 2013

  Ultrafijn_stof360

  Rochelroutes

  Metingen ultrafijn stof in grote steden in kaart

  Ultrafijn_stof360

  Weinig mensen zijn zich bewust dat ze naast fijnstof ook ultrafijnstof inademen. Uit onderzoek komt naar voren dat ultrafijnstof schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Dagelijks ademen wandelaars en fietsers substantiële hoeveelheden ultrafijn stof in. Geodan heeft samen met Milieudefensie en het IVAM van de Universiteit van Amsterdam op een originele manier de luchtkwaliteit in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam in kaart gebracht in de website Rochelroutes.nl.

  Ultrafijn stof tracen

  Op de filmpjes is te zien hoeveel ultrafijnstof fietsers inademen op hun dagelijkse routes. De hoeveelheid is afhankelijk van de voertuigen die de fietser tegenkomt op straat. Stationair draaiende bussen, scooters, brommers en drukke kruispunten zorgen voor een piekbelasting. Rustige fietspaden en bussen met roetfilters daarentegen beperken de inname van ultrafijn stof.

  De metingen worden gedaan in verschillende steden. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn al in kaart gebracht met behulp van een Philips Aerasense NanoTracer, een ultrafijnstofmeter van IVAM. Geodan bracht de verkregen data in kaart door de locatie, metingen en videobeelden samen te brengen. Hierdoor is in een oogopslag duidelijk wat de oorzaak is van de verhoogde concentraties ultrafijn stof.

  Hoe werkt het?

  Met het op deze manier in kaart brengen van de hoeveelheid ultrafijn stof kunnen zwaartepunten beter worden gelokaliseerd en maatregelen sneller worden genomen. Door verschillende informatiebronnen (GPS-locatie, camerabeelden en ultrafijnstofmetingen) in ruimte en in tijd te combineren, wordt een duidelijk inzicht verschaft  in de locatie en oorzaak van ultrafijnstofuitstoot. Om het systeem schaalbaar en betrouwbaar te maken, zijn de gegevens opgeslagen in de cloud. De informatie wordt gevisualiseerd met de nieuwste HTML5 browsertechnologiën waardoor een grote mate van interactie mogelijk is.

 • Concurrent Online WebGIS

  Concurrent Online Webgis

  Concurrent Online Webgis (COW)

  Concurrent Online WebGIS

  Concurrent Online Webgis (COW) stelt mensen vanuit elke willekeurige plek op aarde in staat om samen aan een kaart te werken. Door het gebruik van moderne webtechnieken, kan men op een eenvoudige manier samen de kaart aanpassen; een soort Google Docs voor kaarten. COW werkt op elk apparaat met een browser, zelfs als het internet het even niet doet.

  Door het Nieuwe (buiten) Werken komt het vaker voor dat mensen niet in hetzelfde kantoor zitten als men samenwerkt. Hierdoor is het lastig om geografische gegevens uit te wisselen, samen te bekijken en te analyseren. Hetzelfde geldt voor mensen in de buitendienst. Op hun mobiel of tablet hebben ze vaak beperkte toegang tot het bedrijfsnetwerk. Daardoor is het voor hen lastig om up-to-date informatie met het kantoor of andere mensen buiten kantoor uit te wisselen.

  Hoe werkt het?

  COW maakt het mogelijk om via een beveiligde internetverbinding, zogeheten secure websockets, gelijktijdig met andere mensen gegevens uit te wisselen. In de browser kan men zien naar welke gebieden de andere mensen kijken, welke objecten zij aan de kaart hebben toegevoegd en kunnen ze samen deze objecten aanpassen. Door het gebruik van een database in de browser worden de gegevens lokaal opgeslagen. Hierdoor kan men, als de internetverbinding wegvalt, gewoon doorwerken. Zodra de verbinding weer terug is worden de wijzigingen gesynchroniseerd met de andere deelnemers.

  Unieke kenmerken

  COW is door Geodan Research ontwikkeld. Door het gebruik van moderne webtechnieken als secure websockets en IndexedDB zijn er geen plugins of aparte netwerkinstellingen nodig en werkt het in alle moderne browsers. Zowel op mobieltjes en tablets als op standaard desktopmachines. De onderliggende techniek is niet browser gebonden, waardoor het ook mogelijk is om applicaties als ArcGIS en Phoenix op COW aan te sluiten.

 • Ontdek Meer

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen.

Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden.

In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland. Geodan organiseert ook dit jaar – samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Esri – de Geodesign Summit Europe 2014. Deze keer in Delft. Op 11 en 12 september delen diverse sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op geodesign.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden.

Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

3DDakDetectieAnalyse3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D-GIS nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D-GIS, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D-GIS en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D-GIS naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D-GIS wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’ en ‘Basisbestand Bomen’.