Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • dec 2015

  Vorderingen werkgroep Spatial Data on the Web

  Voor ontwikkelingen als Big Data, het Internet of Things, Machine Learning en slimme leefomgevingen zijn ruimtelijke data op het web onmisbaar. Alleen werkt alles nog niet optimaal; daarvoor moeten nieuwe standaards komen. Dat is de taak van de werkgroep Spatial Data on the Web, een initiatief van het OGC en het W3C. In december 2015 heeft de werkgroep de tweede conceptversie van gebruiksscenario’s en vereisten gepubliceerd. Het document geeft een overzicht van hoe ruimtelijke data gebruikt (kunnen) worden. Daaruit volgen eisen voor standaardisering. Een eerste belangrijke stap waaraan Geodan-medewerker Frans Knibbe als lid van de werkgroep en co-acteur van het document een bijdrage heeft mogen leveren.

  Lees zijn blogs waarin Frans Knibbe uitlegt wat de werkgroep doet en waarom.

 • dec 2014

  Maps4Society

  3D for Environmental modelling

  Maps4Society

  Met Maps4Society willen de partners (Rijkswaterstaat, Kadaster, NSO, de Nederlandse Commissie voor

  Geodesie (NCG), Technologiestichting STW en de sector) hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het programma loopt van 2014 tot 2020 en omvat verschillende projecten. Het programma omvat zes full proposals en vijf Kleine Innovatieve Projecten (KIPS’s). Geodan werkt mee aan ‘3D for Environmental Modelling’, een van de full proposals.

  Wat is 3D for Environmental Modelling?

  3D for Environmental Modelling is een samenwerkingsverband van onder andere de VU, TU Delft, TU Twente, Geodan en verschillende gemeenten en bedrijven. Het project richt zich op het toegankelijk maken van een 3D geo-informatie infrastructuur voor alle geïnteresseerden. Daarnaast worden in de project milieumodellen ontwikkeld die hier goed op aansluiten. Milieuproblemen als geluidsoverlast en luchtverontreiniging hebben een ruimtelijk, 3-dimensionaal karakter. Het voorspellen van de impact ervan, vereist dan ook een structurele 3-D aanpak.

  Het 4-jaar durende project bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het ontwikkelen van een landelijk dekkende 3D-kaart van Nederland
  • Het beheren en updaten van deze 3D-data
  • Het toegankelijk maken van deze 3D-data ten behoeve van milieumodellen die eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan de 3D kaart van Nederland

  Alle samenwerkende partijen in het project 3D for Environmental Modelling: TU Delft, VU Amsterdam, Universiteit Twente, eScience Center, Kadaster, Rijkswaterstaat, Esri, DGMR, Nelen en Schuurmans, Hoogheemraadschap Noord-hollands Noorderkwartier, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Geonovum.

  Deel dit artikel

 • jun 2014

  BAG als Linked Data

  Na een eerdere experimentele publicatie van de BAG volgens de principes van Linked Data (Open Data met vijf sterren) is in juni 2014 een sterk verbeterde versie online gezet. De URI van de zelfbeschrijvende dataset is http://lod.geodan.nl/basisreg/bag/. De dataset is volledig zelfbeschrijvend. Over de eigenschappen van de dataset wordt een serie blogs gepubliceerd op de website van Geodan.

  Lees hier over de concrete toepassing
 • apr 2014

  Dynamic Holland Shading

  Dynamic Holland Shading

  De schaduw op een willekeurig moment van de dag op een willekeurige plek in Nederland

  Dynamic Holland Shading

  Het vrijgegeven Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) maakt het mogelijk om heel nauwkeurig de hoogteverschillen in Nederland in kaart te brengen. Met behulp van de modernste webtechnologieën hebben we een dynamische ‘hillshading’ kaart gemaakt, die afhankelijk van de tijd en de dag de stand van de zon weergeeft, door middel van schaduw.

  Met het vrijgeven van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) wil de overheid het hergebruik van deze gegevens stimuleren. De gegevens zijn ingemeten om te helpen bij het beheersen van het water in Nederland. Echter de nauwkeurigheid en de volledige dekking van deze gegevens maken ze ook aantrekkelijk voor allerlei andere toepassingen, zoals de dynamische ‘hillshading’ kaart. Hiermee kan je zien welke gebieden meer of minder zon ontvangen op basis van de tijd op de dag en de dag in het jaar.

  Wat is Dynamic Holland Shading?

  De Dynamic Holland Shading maakt gebruik van vergelijkbare technieken als de AHN-viewer. Door de hoogtedata op te splitsen in kleine tegeltjes en deze een speciale manier te versleutelen, kan er door de browser uitgerekend worden wat de hellingshoek en –richting zijn. Aan de hand van de dag en het tijdstip wordt de hoek van de zon bepaald. Met behulp van Web Workers wordt dan in de achtergrond uitgerekend wat de lichtintensiteit op die plek is (‘schaduw’).

  Unieke kenmerken

  De AHN is een zeer grote dataset die zware machines vraagt om mee te werken. Door de data in kleine tegeltjes aan de browser te serveren hoeft alleen die data te worden verwerkt waar de gebruiker naar kijkt. Dit maakt het mogelijk om dynamische visualisaties te maken zoals een hillshading op basis van de tijd en datum, maar ook dynamische classificering van de hoogte om kleine hoogte verschillen goed in beeld te brengen.

  Deel dit artikel

 • Ontdek Meer

Maps4Society3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’, ‘Basisbestand Bomen’ en ‘3D for Environmental Modelling’.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden. Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

Linked DataLinked Data

Het concept Linked Data bestaat uit een aantal afspraken om ruwe data ter beschikking te stellen op het wereldwijde web. Het is een oplossing voor het probleem dat data vaak in silo’s zitten – afgesloten systemen met eigen regels, modellen en formaten. Door data te koppelen kan er veel moois gebeuren, maar de praktijk van datasilo’s staat efficiënt koppelen in de weg. Bij Linked Data zitten alle data in één systeem, het wereldwijde web. Alle gegevens (resources) worden gemodelleerd met één datamodel, het Resource Description Framework (RDF), en alle gegevens hebben een eigen HTTP-URI (Uniform Resource Identifier), die dient als zowel identificatie, als toegang tot de gegevens. Door die basisafspraken kunnen alle data ter wereld aan elkaar gekoppeld worden en op een zelfde manier worden gebruikt.In dit nieuwe web van data dat nu wordt gevormd, hebben ruimtelijke data vanzelfsprekend een belangrijke rol. Niet alleen hebben veel gegevens een geografisch aspect, ruimtelijke relaties kunnen ook helpen bij het koppelen van oorspronkelijk ongerelateerde data. Geodan Research onderzoekt vele aspecten van Linked Data, zoals het ontwikkelen van semantiek, het publiceren van datasets (de BAG is een voorbeeld) en het opvragen en visualiseren van data. Dat gebeurt zo veel mogelijk als onderdeel van internationale gemeenschappen, zoals het W3C, het OGC en het Platform Linked Data Nederland.

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen. Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden. In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland.