Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • Jul 2016

  PICO portaal

  In het kader van de energietransitie is er veel open data beschikbaar van de netbeheerders over het huidige energiegebruik. Geodan Research heeft die data gecombineerd met andere beschikbare open data over gebouwen, daken, bouwjaar etc. en al die data gevisualiseerd in kaarten. Rekenkundige modellen van TNO en Geodan zijn gebruikt die voor heel Nederland doorrekenen wat de kosten en baten zijn van diverse maatregelen om het energiegebruik terug te dringen. Maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen of het nemen van isolatiemaatregelen in verschillende type gebouwen. Deze gegevens zijn beschikbaar gemaakt via een bètaversie van het portaal PICO.geodan.nl.

  > Meer over het PICO portaal

 • chatbot kitt

  ALEX – A Linguistic EXchange

  Chatbot die complexe ruimtelijke vragen begrijpt

  chatbot kitt

  Met het toenemen van mobiele toepassingen wordt de noodzaak om spraakgestuurde interfaces te verbeteren steeds groter. Geodan Research heeft daarom een chatbot ontwikkeld waarmee mensen complexe ruimtelijke vragen in normale taal kunnen stellen. De bedoeling is dat chatbox uiteindelijke vragen begrijpt als : “Geef mij alle ziekenhuizen in Amsterdam die binnen 1 km of 5 minuten bereikbaar zijn vanaf de snelweg” en die vervolgens direct op de kaart toont. Deze opensource chatbox plugin is open source beschikbaar en prima te gebruiken in andere omgevingen.

  > Lees meer over ALEX – A Linguistic EXchange

  Deel dit artikel

 • Jun 2016

  GOST: een nieuw open source IoT platform

  Op dit moment wordt het gebruik van gegevens die via het Internet of Things (IoT) beschikbaar zijn belemmerd door het bestaan van zogenaamde vendor specific informatie silo’s: verschillende partijen gebruiken verschillende interfaces, datamodellen en applicaties. Dat betekent dat in verschillende branches maar soms ook van leverancier tot leverancier de manier waarop gegevens worden opgeslagen en gepubliceerd verschilt. Bovendien verschilt per ‘silo’ ook de manier waarop de gegevens kunnen worden opgevraagd. Dat betekent dat er per ‘silo’ een ander interface type wordt aangeboden om de gegevens te verzamelen.

  Voor je het weet heb je als gebruiker last van een zogenaamde vendor locked-in:  omdat de voor jou ontwikkelde software slechts compatible is met een specifiek datamodel en gebruik maakt van een specifieke interface, zit je vast aan één specifieke aanbieder en heb je slechts toegang tot een beperkt deel van de beschikbare data. Dit wil je als gebruiker natuurlijk vermijden. Maar het probleem reikt verder: het heeft tot gevolg dat de gegevens van verschillende bronnen niet goed met elkaar gecombineerd kunnen worden om zicht te krijgen op het geheel in plaats van op een specifiek deel. De gegevens kunnen elkaar niet aanvullen, het is lastig om ze met elkaar te vergelijken, er ontstaat geen uniform beeld. En dat staat de ontwikkeling van smart cities danig in de weg.

  De ontwikkelingen om onze leefomgeving slimmer in te richten beperken zich nu nog vaak tot slimme oplossingen binnen een bepaalde sector.  We denken bijvoorbeeld na hoe we een mobiliteitsprobleem kunnen aanpakken of  bedenken iets slims voor het afvalprobleem. Als we binnen verschillende probleemvelden maar genoeg slimme oplossingen bedacht hebben, noemen we onszelf graag ‘een Smart City’. Maar ‘echt slimme oplossingen’ ontstaan pas als je over de grenzen van verschillende probleemgebieden heen kijkt. Een probleem in het ene werkveld kan een oplossing vormen voor een ander werkveld. Ook kunnen de gegevens van één en dezelfde sensor voor meerdere werkvelden toepasbaar zijn. Een temperatuur sensor kan de CV ketel aansturen en tegelijkertijd gebruikt worden om een brand te detecteren.

  Door het nadenken over de toepassing van sensoren in verschillende contexten kun je tot verrassend effectieve oplossingen komen. En als je maar over voldoende gegevens beschikt, kun je patronen gaan herkennen en verbanden gaan zien: real time data analytics. Zo kun je problemen gaan voorkomen of op innovatieve wijze oplossen. Zo ontstaan wat wij ‘Real Smart Cities’ noemen.

  GOST biedt een open platform om gegevens over en van ‘Things’ te gebruiken. Doordat het een uniforme interface heeft voor alle typen en soorten sensoren ongeacht de aanbieder, zorgt het voor interoperabiliteit tussen verschillende Smart City systemen. Niet alleen kan het GOST dashboard allerlei data real-time visualiseren, ook de mogelijkheden voor (her)gebruik van gegevens van het Internet of Things nemen door GOST enorm toe. Het kunnen uitwisselen en combineren van informatie uit verschillende informatie silo’s is een belangrijke stap op weg naar de totstandkoming van real smart cities. Geodan is u graag van dienst met GOST!

   

 • Pointcloud_bomen

  AHN3 puntenwolk

  Pointcloud_bomen

  Datasets worden steeds groter. Zo groot dat er specifieke tools nodig zijn om ze te kunnen hanteren. Voor één van die datasets, AHN3, zijn een aantal van die tools bekeken.

  Geodan is regelmatig bezig met pointclouds, zeker nu de AHN3 puntenwolk uitgerold wordt met meer detail dan ooit. Intussen is pointcloud data verschoven van new kid on the block naar mainstream data. De grote software providers hebben allemaal wel een toepassing om iets met puntenwolken te doen.

  Elk puntje heeft niet alleen een x,y,z coördinaat maar ook gegevens over de tijd, intensiteit, reflectie etc. dus je kunt je voorstellen dat het geen sinecure is om daar op grote schaal mee om te gaan. Die puntjes passen al snel niet meer in het werkgeheugen van je PC. Daarom zijn er extensies op bestaande databases waarin je al die puntjes kwijt kunt. Bij Geodan hebben we gekeken naar twee nieuwe oplossingen hiervoor onderzocht.

  Op de laatste OSGEO code-sprint is er gesproken met mensen van Oslandia die een nieuwe index voor postgis ontwikkelen. Deze BRIN index is buitengewoon compact en dat maakt nogal uit als je 12 TB aan puntjes wilt indexeren. Het nadeel is dat de index zo’n 20x trager dan een GIST index is, maar de ruimtewinst is heel wat waard. Het onderzoek heeft geleid tot een presentatie op FOSS4G NA en waarschijnlijk gaan wij de nieuwe index ook toepassen op onze toekomstige AHN3 server.

  MonetDB is een database die, net zoals bijvoorbeeld hadoop, gebaseerd is op ‘column storage’. We werken al een tijdje samen met mensen van monetdb om pointclouds efficiënt op te slaan in MonetDB. Column based storage is vooral voordelig voor zeer grote statische datasets waarop je analyses wilt uitvoeren. Hoewel monetdb nog niet de uitgebreide functionaliteit van postgres bevat verwachten we nog veel nieuwe ontwikkelingen met deze database.

  Naast software is er ook op hardwarefront winst te boeken. Bij Geodan research komt een nieuwe database server waarvan de opslag alleen uit SolidStateDisks (SSD) bestaat. Een SSD is al snel een factor 10 sneller dan een traditionele harde schijf. Voor deze nieuwe server zal de focus wat betreft pointclouds gaan liggen in het verwerken van AHN3 data samen met de BGT.

  Deel dit artikel

 • Ontdek Meer

Maps4Society3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’, ‘Basisbestand Bomen’ en ‘3D for Environmental Modelling’.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden. Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

Linked DataLinked Data

Het concept Linked Data bestaat uit een aantal afspraken om ruwe data ter beschikking te stellen op het wereldwijde web. Het is een oplossing voor het probleem dat data vaak in silo’s zitten – afgesloten systemen met eigen regels, modellen en formaten. Door data te koppelen kan er veel moois gebeuren, maar de praktijk van datasilo’s staat efficiënt koppelen in de weg. Bij Linked Data zitten alle data in één systeem, het wereldwijde web. Alle gegevens (resources) worden gemodelleerd met één datamodel, het Resource Description Framework (RDF), en alle gegevens hebben een eigen HTTP-URI (Uniform Resource Identifier), die dient als zowel identificatie, als toegang tot de gegevens. Door die basisafspraken kunnen alle data ter wereld aan elkaar gekoppeld worden en op een zelfde manier worden gebruikt.In dit nieuwe web van data dat nu wordt gevormd, hebben ruimtelijke data vanzelfsprekend een belangrijke rol. Niet alleen hebben veel gegevens een geografisch aspect, ruimtelijke relaties kunnen ook helpen bij het koppelen van oorspronkelijk ongerelateerde data. Geodan Research onderzoekt vele aspecten van Linked Data, zoals het ontwikkelen van semantiek, het publiceren van datasets (de BAG is een voorbeeld) en het opvragen en visualiseren van data. Dat gebeurt zo veel mogelijk als onderdeel van internationale gemeenschappen, zoals het W3C, het OGC en het Platform Linked Data Nederland.

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen. Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden. In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland.