Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
  • Naar de timeline
  • Apr 2013

    3D-GIS

    Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D-GIS nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D-GIS, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden.

    Lees hier over de concrete toepassing
  • Naar de timeline