Locatie-informatie verbindt de slimme stad

Ontdek de wereld van Geo-informatie

Data-driven Smart Cities

In een nieuwe energieke samenleving, werken we in steeds wisselende samenwerkingsverbanden aan innovatieve en data-driven oplossingen. Cloud- en sensorbased technieken gecombineerd met 3D visualisatie zorgen voor een duurzame, bereikbare, veilige en efficiënt functionerende stad.

Impact en haalbaarheid van ruimtelijke plannen direct in beeld

Steeds meer partijen maken plannen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en economische groei van de stad. De gemeente Den Haag wil het voor stakeholders makkelijker maken om de haalbaarheid en impact van plannen te toetsen. In een proof of concept ontwikkelde Geodan een dynamisch 3D model van bedrijventerrein De Binckhorst. Met verschillende ontwikkelscenario’s die voor dit terrein kunnen worden gevisualiseerd, komt de impact op de omgevingsfactoren real time in beeld.

Levensecht de toekomst verkennen

Virtuele werelden die gebaseerd zijn op de werkelijkheid, waarin het oplossen van een probleem als een spel wordt aangeboden, bieden veel perspectief om ruimtelijke vraagstukken optimaal op te lossen. Op basis van echte ruimtelijke data ontwikkelt Geodan Geocause, een slimme interactieve 3D wereld waarin scenario’s worden weergeven en verkend. Met Geocause kunnen organisaties levensecht hun toekomst verkennen en zo hun mogelijk toekomstige rol bepalen. Maar ook eventueel plannen in het heden aanpassen.

Met PICO verduurzamingsinspanningen in beeld

Inzicht kan leiden tot betere besluitvorming, een gezamenlijke visie en effectieve verduurzamingsmaatregelen. Om tot een duurzame woonvisie van de stad te komen, delen de gemeente Haarlem en drie woningcorporaties het vastgoed bezit en de bijbehorende energielabels met elkaar. Dit levert nieuw en belangrijk inzicht in de bestaande en de gewenste situatie op. PICO ondersteunt hier individuele gebruikers en partijen, maar is vooral waardevol in deze multi-stakeholders setting.

 

button_hover