Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Cindy Teeven

Cindy Teeven

De Innovatie Expo – Sustainable Urban City

24 mei 2016

Eenmaal in de 2 jaar vindt de ‘Innovatie Expo’ plaats; een internationaal event waarbij dit jaar onze minister-president en vele andere buitenlandse ministers aanwezig waren. Het thema was The Sustainable Urban City. Rondom dit onderwerp werden presentaties gegeven en waren er op een groot terrein rondom het Eye in Amsterdam Noord stands opgezet waar innovatieve projecten werden toegelicht en gedemonstreerd.

Smart waste, bepaal de optimale route om vuilnis op te halen

Geodan was aanwezig met de touch table-applicatie Phoenix. Met als thema ‘smart waste’ konden bezoekers zelf afvalcontainers in een topografische kaart zetten, bestaande containers verplaatsen of verwijderen. Vervolgens werd met behulp van GeodanMaps cloudservices de optimale route bepaalt om het vuilnis op te halen en werd berekend hoe ver bewoners naar de dichtstbijzijnde container moeten lopen. Door samen te werken rond de touch table, zag je ook meteen welke potentiële locaties op draagkracht konden rekenen.

Tijdens de plenaire sessies werd ik geïnspireerd door de wijze waarop er wordt gekeken naar de huidige- en toekomstige manier van het ontwikkelen van een duurzame stad. ‘Smart City oplossingen’ waren overal aanwezig, maar lang niet altijd even concreet. Voor het publiek was het soms lastig om de oplossingen meer tastbaar te maken. Wij proberen te laten zien dat dit ook anders kan. Bijvoorbeeld met GeoCraft waarbij kinderen samenwerken in Minecraft aan veranderingen in de omgeving. Veranderingen zoals grote infrastructurele projecten krijgen zelden positieve exposure. Door kinderen actief te betrekken in een bouwproject gaat zo’n project ook voor de ouders leven en ontstaat er meer draagvlak voor verandering.

Smart City Canvas in samenwerking met de gemeente Amsterdam

Hoogtepunt voor mij was het feit dat Geodan tijdens de Innovatie Expo een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met de gemeente Amsterdam. Beide partijen gaan de komende 5 jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een Smart City Canvas en zich bezig houden met geospatial innovations. GeoCraft en het Datalab in Buiksloterham sluiten hier mooi bij aan.

De 5-jarige samenwerkingsovereenkomst die Geodan op de Innovatie Expo heeft getekend met de gemeente Amsterdam heeft als doelstelling om duurzaamheid en participatie in de stad Amsterdam de komende jaren te vergroten. Hierbij spelen veel containerbegrippen mee die tijdens de Innovatie Expo overal voorop stonden: smart mobility, smart cities, circular economy, enzovoorts.

En ondanks dat veel (container)begrippen vrij groot en allesomvattend zijn, concrete voorbeelden soms lastig te vinden zijn (in de plenaire sessies), liggen er juist ook kansen. Kansen omdat (wat er ook in een stad gebeurt) er altijd sprake is van een locatie. Of het nu gaat om afval dat moet worden opgehaald en gerecycled, of dat het gaat om een nieuwe metrolijn, of de invulling van natuur en groen binnen de stad. Geo-data en het begrip ‘Smart’ gaan hand in hand. Dat geeft veel energie voor de toekomst, wetende dat mijn vak belangrijk blijft.

Cindy Teeven
Gis-specialist bij het Data & Services Team