Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie

Arendjan van der Neut

Waar zijn de straten in de BAG?

8 november 2016

De Basisadministratie Adressen en Gebouwen, kortweg BAG bevat: verblijfsobjecten, panden, openbare ruimte en woonplaatsen. Of in gewoon Nederlands: adressen, gebouwen, straten en plaatsen. Alle objecten in de BAG bestaan uit administratieve gegevens én een geografisch object, behalve één: de straten. Het is het enige objecttype in de BAG zonder geografie.

BAG Straten

De BAG mist de geografie van de straten. De oranje straten komen uit het Nationaal Wegen bestand (NWB)

Winkelgebieden en de locatie van vuilcontainers

Zonder straat is de onderliggende structuur van de bebouwing niet zichtbaar. Voor de visualisatie dus lastig, maar ook voor de analyse van de BAG attribuutgegevens zijn straten te gebruiken. Met de weergave van een straat kunnen we winkelstraten visualiseren. Van elk verblijfsobject is tenslotte in de BAG de gebruiksfunctie bekend, per straat weten we bijvoorbeeld hoeveel winkels er zijn.

Maar denk ook aan bereikbaarheidsanalyses voor bewoners of hulpdiensten zoals de brandweer of ambulance. Of vragen over parkeerdruk of de locatie van vuilcontainers. En routeringsvraagstukken over hoe we de bezorging van post en pakketjes kunnen verbeteren. Om te kijken of het NWB een oplossing is gaat Geodan Research de wegen uit het Nationaal Wegen Bestand (NWB) koppelen met de BAG. Daarmee kunnen we de ontbrekende schakel in de BAG oplossen.

Nationaal Wegen Bestand

Het NWB is net als de BAG een open dataset van de rijksoverheid en is te downloaden op data.overheid.nl. Daarop staat over het NWB: “Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. (…) In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000). Het NWB-Wegen wordt vier keer per jaar geactualiseerd.” Het NWB is geen basisregistratie maar binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geldt het Nationaal Wegenbestand als standaardnetwerk.

Resultaat BAG plus NWB

Alle adressen koppelen we aan een straat dat gaat niet zonder slag of stoot. Er blijken verschillen te zijn tussen het NWB en de BAG. Het NWB mist nieuwe straten, straten worden anders geschreven dan in de BAG, de woonplaatsnamen verschillen. De BAG is een basisregistratie waardoor de overheid een gebruiksverplichting en een terugmelding verplichting heeft bij fouten. Daarmee is de kwaliteit van de BAG in het proces verankert. Die verplichting kent het NWB niet omdat het geen basisadministratie is. Wat het NWB overigens wel heeft en in de BAG mist zijn de straten zonder adres, dat zijn met name de grotere wegen zoals de auto- en snelwegen.

Wat eigenlijk nodig is, is dat het NWB een integraal onderdeel wordt van de BAG, met alle processen waardoor de kwaliteit beter gewaarborgd is. Daarmee wordt de BAG compleet, maar ook de huidige NWB gebruikers hebben dan toegang tot de BAG gegevens. Per weg is dan de hoeveelheid bebouwing en aantallen adressen bekend, inclusief bouwjaren en gebruiksfunctie.