Map

#DataDinsdag: Gebouwkenmerken

Zonder ‘het veld’ in te gaan nieuwe informatie over gebouwen verzamelen: dat is het leuke aan geo-analyses. Door interessante berekeningen te doen en datasets slim met elkaar te combineren hebben we onze dataset Gebouwkenmerken Nederland (GKN) steeds verder kunnen verrijken. Met informatie over o.a. daktypen, tuin oppervlak, aantal verdiepingen en de aanwezigheid van een lift. Over deze laatste twee vertellen we jullie deze week graag iets meer.

Verdiepingen en liften

Hoeveel verdiepingen gebouwen hebben en of er een lift aanwezig is, is niet openbaar geregistreerd. Vervelend als er een wasmachine naar boven moet en er blijkt geen lift te zijn. Had je nu toch maar een extra collega mee gehad. Om bezorgers of verhuizers beter geïnformeerd op pad te sturen en de planning efficiënter te kunnen doen, verzamelden we allerlei informatie over verdiepingen en liften van alle 10 miljoen panden in ons land. 

Verdiepen in verdiepingen

De basisgegevens over gebouwen worden aan ons beschikbaar gesteld via de  Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), het uitgangspunt voor onze GKN dataset. Uit de BAG kunnen we allerlei attributen halen. Neem bijvoorbeeld pandcontouren, pandoppervlak en het woonoppervlak per adres halen. Doordat we ook weten welke adressen in welk pand liggen kunnen we berekenen wat het totale woonoppervlak binnen een pand is. Door dit te delen door het pandoppervlak krijgen we een vaak goede benadering van het aantal verdiepingen binnen een pand. 

Tweede berekening

Toch zijn er een heleboel situaties waarin deze eerste berekening niet blijkt te kloppen. Bij hele hoge gebouwen bijvoorbeeld, of complexe gebouwen met grote publieke ruimtes. Daarom wordt er een tweede berekening gedaan op basis van de ingemeten hoogte van het gebouw. Door de pandcontouren te combineren met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is voor elk pand de gemiddelde hoogte berekend. Door dit te delen door de gemiddelde verdiepingshoogte kan het aantal verdiepingen goed benaderd worden. 

Check, check en dubbelcheck

Er zitten een aantal ‘checks’ in de berekening. Het aantal verdiepingen mag bijvoorbeeld niet meer zijn dan het hoogste aantal toegestane verdiepingen in Nederland. En wanneer wanneer er veel verdiepingen worden ingeschat bij een klein gebouw, blijkt het in de praktijk vaak dat de gebouwhoogte vertekend is door een overhangende boom. Handige checks dus die laten zien waar we de berekeningen na moeten lopen. 

Map

Aantal verdiepingen en aanwezigheid lift Rotterdam centrum

Bekijken

Heeft het gebouw ook een lift?

We zijn nog een verdieping hoger gegaan met de GKN door een zo goed mogelijke schatting te geven of er wel of geen lift aanwezig is in een gebouw. Deze schatting is wat minder technisch en vooral gebaseerd op bouwbesluiten. In deze besluiten is namelijk voor gebouwen afgesproken wanneer er een lift aanwezig moet zijn. Hier verschillen de regels voor gebouwen met woonfunctie en overige functies als winkels en kantoren. Op deze manier kan er een goede aanname worden gedaan of iemand een lift zal treffen bij het bezoeken van een gebouw.

Waardevolle data

Voor wie is dit waardevol om te weten? Nou, we noemde al even de bezorgdiensten en verhuizers met grote leveringen. Voor hen is het nuttig om te weten of er een lift aanwezig is, en bij geen lift, hoeveel verdiepingen ze dan precies met de trap op moeten. Daarnaast zegt de aanwezigheid van een lift en het aantal verdiepingen ook iets over de waarde van een woning, en is het dus interessant voor bijvoorbeeld vastgoedinvesteerders. Ook voor het beheer en onderhoud van grote panden is het in kaart hebben van liften van belang. Denk hierbij aan zorginstellingen, woningcorporaties, de VvE en liftmonteurs.

Feitjes

  • Door coronamaatregelen worden in veel kantoren de bovenste verdiepingen al maandenlang niet gebruikt. De ‘verticale transportcapaciteit’ wordt namelijk ernstig beperkt doordat er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in een lift mogen.
  • Voor nieuwbouw van woningen geldt sinds 2012 een minimale plafondhoogte van 2,6 meter. Voor bestaande bouw is dit 2,1 meter. 
  • Het gebouw met het meeste aantal verdiepingen in Nederland is woontoren Westpoint in Tilburg, met 47 verdiepingen. 
  • Je kunt de Gebouwkenmerken Dataset kopen via de webshop van Geodan