F14 HV 2018 August 24 49

De kracht van locatie in een omgevingsdocument

Waar mag ik stoepkrijten? Waar mag ik een praktijk aan huis beginnen? Mag ik de boom in mijn voortuin kappen? Waar mag ik mijn buurtfeest organiseren? Als burger word je geacht om je aan de wet te houden. Maar het is vrij lastig om als burger alle wetten en regels te kennen die gelden in Nederland.

De Omgevingswet: Eenvoudig Beter

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat burger en initiatiefnemer inzicht hebben in waar welke regels gelden voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet speelt locatie een grote rol. Naast afbakening van beleidsgebieden of regelgeving, wordt het opzoeken van informatie voor de burger en initiatiefnemer vergemakkelijkt. Een burger kan via het Omgevingsloket bepalen of een vergunning nodig is en in dit Omgevingsloket direct een vergunning aanvragen.

Voordelen voor gebruikers

Snelle toegang tot regels

Voor gebruikers biedt het koppelen van locaties aan juridische regels in een omgevingsdocument tal van voordelen. Door beleidsgebieden en regelgevingsgebieden te visualiseren op een kaart door middel van werkingsgebeiden, kunnen burgers en initiatiefnemers met slechts een klik de geldende regels voor een specifieke locatie opvragen. Dit stelt hen in staat om snel antwoord te krijgen op vragen als: 'welke regels gelden er hier?'. Hiermee vind je een geschikte locatie om te stoepkrijten, een praktijk aan huis te beginnen of het buurtfeest te organiseren. En zie je of je de boom in je voortuin zomaar mag kappen.

Daarnaast maakt de koppeling van locaties aan regels het mogelijk om toepasbare regels op te stellen, die vervolgens worden geïntegreerd in een gestructureerd aanvraagformulier voor vergunningen. De toepasbare regels zijn makkelijker te begrijpen dan de juridische tekst van het omgevingsplan. Hierdoor wordt het voor burgers en initiatiefnemers eenvoudiger om te navigeren door het complexe regelgevingslandschap.

Uitdagingen voor regelgevers

Nauwkeurige koppeling aan locaties

Voor regelgevers (van gemeenten, provincies en waterschappen) vraagt het proces van het koppelen van locaties aanzienlijk meer inspanningen. De regelgever stelt eerst de juridische tekst op. Later bedenken regelanalisten of geoanalysten hoe deze juridische regels aan locaties kunnen worden gekoppeld. De geoanalyst inventariseert hoe deze locaties het beste kunnen worden opgesteld en vastgelegd, waarbij zij ook het beheerproces van deze locaties meenemen. Dit is van belang omdat elk omgevingsdocument een dynamische database is die je als bevoegd gezag bijwerkt met wijzigingsbesluiten.

Belang van nauwkeurige locatiegegevens in het DSO

De gecreëerde locaties vind je op diverse plaatsen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet terug, waardoor het belang van nauwkeurige locatiegegevens duidelijker wordt voor een breder publiek. Zonder annotaties zouden gebruikers tijdens het verkennen van de kaart worden geconfronteerd met honderden geldende regels op elke locatie, wat het zoeken en begrijpen van relevante informatie bemoeilijkt. Daarom is het essentieel om locaties goed te annoteren en te filteren om de bruikbaarheid van de gegevens te verbeteren.

Voorbeeld

Buurtfeestregels per locatie

Een voorbeeld hiervan is wanneer het bevoegd gezag verschillende regels heeft voor het houden van een buurtfeest voor verschillende delen in het ambtsgebied. In het centrum en de bebouwde kom zijn ze strenger over de tijden en geluidsniveau van het buurtfeest. In het buitengebied van het ambtsgebied zijn geen regels waar je aan hoeft te voldoen als je een buurtfeest organiseert.

Wanneer je deze regels aan locaties koppelt, zal een burger niet vermoeid worden met de regels in het centrum als die al aangegeven heeft dat het buurtfeest in het buitengebied is. Deze regels gelden immers niet voor de betreffende situatie, dus hoeven die regels niet getoond te worden.

Uitdagingen

Veranderende locaties en beheersing van versies

Maar waar leg je de grens van deze gebieden? En wat als deze grens verandert door een wijzigingsbesluit: hoe beheer je de verschillende versies en de statussen van deze versies? Hoe houd je grip op welke locaties in welke locatiegroepen zitten?

Stel, je gebruikt locatie A in meerdere locatiegroepen. Vervolgens wijzig je locatie A. Deze wijziging wordt doorgevoerd in de verschillende locatiegroepen. Is deze wijziging acceptabel voor alle toepassingen van de verschillende loatiegroepen?

De rol van Geodan

Verbindende factor in de implementatie

Kortom, het ontwikkelen en beheren van werkingsgebieden is een uitdagende taak die een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines vereist. Geodan is de verbindende factor die beide werelden begrijpt, kan doorvragen en de organisatie gericht meeneemt in de implementatie van de Omgevingswet.

Heb je behoefte aan verdere ondersteuning of meer informatie over dit onderwerp, nodigen we je uit om onze diensten te verkennen.