HV 2018 August 24 692_bewerkt.jpg (1)

Een blik achter de schermen: honderden Omgevingswet-meldingen verwerken

In dit artikel leggen we uit hoe het Kadaster al deze verschillende meldingen analyseert en beantwoordt. We interviewen Harry van den Berk, een specialist die de meer ingewikkelde meldingen analyseert. Hij geeft een kijkje in de complexiteit achter de verwerking van Omgevingswet-meldingen. 

Een historische dag: de beleidsbrief ‘eenvoudig beter’

28 juni 2011 is het vies, plakkerig weer. Het is het einde van een heerlijke zomerweek met temperaturen boven de 30 graden. ’s Avonds valt de regen met bakken uit de hemel. Het is die dag dat minister Melanie Schultz van Haegen haar beleidsbrief ‘eenvoudig beter’ naar de kamer stuurt. In de kranten wordt er nauwelijks aandacht aan besteed, maar het belang van die beleidsbrief is niet te onderschatten. Ze zet daarmee het proces in gang dat 13 jaar later, op 1 januari 2024, leidt tot de inwerkingtreding van wat we nu kennen als de Omgevingswet.

Interview

Interview met Harry van den Berk, specialist bij het Kadaster

We vragen Harry van den Berk hoe zijn werkdag bij het Kadaster eruit ziet.

Het digitale hart van de Omgevingswet: DSO-LV

Een van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet is de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De DSO-LV is de digitale infrastructuur die gemeenten en provincies in staat stelt omgevingsdocumenten te publiceren, zodat burgers deze op een eenvoudige wijze kunnen raadplegen. Geodan speelt vanaf het allereerste begin een grote rol bij de totstandkoming van de DSO-LV. In 2018 heeft een team van Geodan-professionals de basis gelegd voor de DSO database; dé plek waar alle omgevingsdocumenten geregistreerd en bewaard worden.

Betrokkenheid van Geodan

Ook nu nog zijn er talloze collega’s van Geodan actief in het domein van de Omgevingswet. Zo zijn Reinier Krins en Britt van Waveren actief bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In dit artikel vertellen zij hoe zij hun kennis inzetten ten behoeve van het ketentesten. Samen met betrokken bevoegd gezagen keren zij de DSO-LV binnenstebuiten om de allerlaatste foutjes uit het systeem te halen. Het belang van hun werk blijkt wel uit het feit dat er, ook nu de Omgevingswet in werking is getreden, nog altijd onvolkomenheden gevonden worden. Deze testbevindingen en alle vragen en bevindingen vanuit het werkveld tellen samen op tot een enorm aantal meldingen over de DSO-LV. In dit artikel leggen we uit hoe het Kadaster al deze meldingen analyseert en van een antwoord voorziet.

De rol van IPLO en Kadaster

Het overgrote deel van alle vragen van gemeenten, waterschappen en provincies worden ingediend via de website van het IPLO (Informatiepunt Leefomgeving). Het IPLO is onderdeel van het ministerie van BZK en bekend van het programma ‘aan de slag met de Omgevingswet'. Medewerkers van het IPLO beantwoorden de eenvoudige gebruikersvragen. De overige meldingen zetten zij door naar Rijkswaterstaat (toepasbare regels en vergunningen) of het Kadaster (registratie omgevingsdocumenten, Regels op de Kaart en alle overige zaken rondom de Omgevingswet). Ook hierbij spelen de specialisten van Geodan een grote rol; Geodan-collega Harry van den Berk neemt bij het Kadaster de analyse van de meest ingewikkelde DSO-meldingen voor zijn rekening.

Honderden meldingen per jaar, dat had ik niet verwacht!

Dat verrast me niet. Vaak wordt gedacht dat met de inwerkingtreding (IWT) op 1 januari de DSO-LV helemaal ‘af’ is. Je kunt de inwerkingstredingsdatum echter beter zien als een komma, dan een punt. Nog altijd werken er tientallen collega’s aan nieuwe ontwikkelingen voor de landelijke voorziening. Daarnaast is het gebruik van de DSO-LV flink toegenomen sinds de inwerkingtreding. De combinatie van beide factoren maakt dat er ook na IWT nog altijd veel meldingen binnenkomen.

Vanzelfsprekend verwachten melders snel antwoord. Zij willen immers graag vooruit. Hoe zorgt het Kadaster dat zij niet teleurgesteld worden?

Het begint allemaal met de medewerkers van de meldingen coördinatie. Zij nemen de meldingen in ontvangst die doorgezet worden door het IPLO. Aan de hand van een snelle scan op de inhoud bepalen zij op welk onderdeel van de DSO-LV een melding betrekking heeft. Vervolgens zetten zij de melding door naar de betreffende specialist van het team functioneel beheer (bij het Kadaster operationeel informatie managers genoemd). Deze specialist neemt de melding inhoudelijk in behandeling. Het antwoord vindt vervolgens via de omgekeerde route zijn weg naar degene die de vraag of melding heeft ingestuurd.

Dat zijn behoorlijk wat schijven! Wat is jouw rol binnen dit geheel?

Het klopt dat een melding door nogal wat handen gaat. Omdat de verschillende taken binnen de DSO-LV bij verschillende organisaties belegd zijn, is dit historisch zo gegroeid. Ik ben bang dat ik er in mijn rol nog één schijf aan toevoeg; ik neem als onderdeel van team Ozon de analyse van de meest ingewikkelde registratie- en database-meldingen voor mijn rekening. Het zijn de meldingen waar de functioneel beheerders geen chocolade van kunnen maken. De analyse van deze meldingen is complex en vraagt veel samenwerking met andere teams en de Ozon-developers. Een rol die mij als senior consultant van Geodan op het lijf is geschreven! 

Jij hebt heel uitdagend werk! Bedankt voor deze blik achter de schermen. Als mensen na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, hoe kunnen zij je dan bereiken?