Digital Twin Eisen 2

Eisen voor Digital Twin: Eerste stappen richting een Digital Twin

Digital Twins worden gezien als baanbrekend voor datagedreven planning en probleemoplossing. Deze modellen bieden een virtuele spiegel van echte objecten en hun omgeving. Digital Twins hebben veel voordelen voor verschillende sectoren, zoals de bouw, gezondheidszorg, productie en ruimtelijke ordening. In deze serie gaan we dieper in op de Digital Twin voor ruimtelijke ordening, aangezien een van onze expertises het creëren van GIS-gerelateerde Digital Twins is. We delen graag meer over deze stappen, omdat we zien dat gebruikers zich niet altijd bewust zijn van de verschillende stappen bij het creëren van een Digital Twin. In het eerste artikel van deze serie bespreken we de eisen voor een Digital Twin. Dit zijn de eerste stappen in het creëren van een Digital Twin. Ontdek ze snel!

De start van een Digital Twin concept

Een van de eerste vereisten voor het bouwen van een nieuwe Digital Twin is het definiëren van user stories. Dit houdt in dat de specifieke processen en behoeften van gebruikers geïdentificeerd worden die de Digital Twin moet ondersteunen. Consultants spelen hier een belangrijke rol, door te helpen bij de eisenanalyse om de behoeften van de klant te vertalen naar een duidelijk projectplan. Dit plan schetst de nodige data, functionaliteiten en tools die nodig zijn voor de ontwikkeling van de Digital Twin.

Op basis van de wensen zal een User Experience (UX) ontwerp worden gemaakt voor de Digital Twin applicatie. Dit ontwerp richt zich op de eindgebruikers om een relevante en gebruiksvriendelijke ervaring te bieden. De input van de consultants is van groot belang voor het creëren van dit ontwerp.

Open Data voor Digital Twin

Data vormt de basis van Digital Twins, waarbij open data een belangrijke rol speelt in hun ontwikkeling. Overheden en onderzoeksinstellingen bieden een schat aan open data bronnen die ook vrij toegankelijk voor het publiek. Platforms zoals het Nederlandse PDOK leveren hoogwaardige geografische data, wat innovatie in Digital Twin projecten faciliteert.

Vooruitkijkend verwachten we een grotere toegankelijkheid tot open data voor gebruikers, gedreven door het initiatief van de Europese Unie om dataspaces op te zetten als een belangrijk onderdeel van haar digitale strategie. Deze dataspaces zullen naadloze gegevensuitwisseling over grenzen en sectoren heen mogelijk maken, wat samenwerking en innovatie bevordert.

Het European Data Portal fungeert als een centraal knooppunt voor open data uit Europese landen, en biedt toegang tot datasets voor verschillende sectoren zoals transport, milieu en openbare diensten. Daarnaast breiden instellingen zoals NASA en ESA dit open data-aanbod uit door aardobservatiedatasets beschikbaar te stellen. Deze datasets bestaan uit hoogwaardige beelden en geografische gegevens, die waardevolle inzichten bieden in klimaatpatronen en landbedekkingsdynamiek. Deze inzichten zijn belangrijk voor het creëren van de Digital Twin.

Data verzameling voor Digital Twin

Hoewel open data waardevol is, voldoet het mogelijk niet altijd aan de volledige eisen van een Digital Twin. Aanvullende gegevensverzameling kan nodig zijn om een voldoende nauwkeurige en actuele database te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan veldonderzoeken, sensoren en data-archieven.

 • Veldonderzoeken dienen als een uitstekend voorbeeld van deze aanvullende gegevensverzamelingsmethode. Deze onderzoeken worden georganiseerd om gedetailleerde informatie te verzamelen over de componenten die in de Digital Twin worden opgenomen. Geavanceerde apparatuur zoals LiDAR kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gedetailleerde puntenwolken vast te leggen, wat helpt bij het creëren van de Digital Twin.
 • Naast veldonderzoeken speelt de inzet van sensoren een belangrijke rol bij het verzamelen van extra gegevens. IoT-sensoren kunnen worden gebruikt om realtime data te verzamelen zoals waterstanden, luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en vele andere omgevingsfactoren. Door deze gegevens te verzamelen, kan een live weergave van de omgeving worden gegenereerd binnen de Digital Twin, waardoor deze responsief is op de reële omstandigheden.
 • Verder beschikken organisaties over waardevolle data-archieven die kunnen dienen als een andere potentiële bron van gegevens voor de ontwikkeling van de Digital Twin. Organisaties hebben vaak grote data-archieven die niet openbaar beschikbaar zijn. Hoewel het toegang krijgen tot deze archieven uitdagend kan zijn, zijn de inzichten uit deze archieven vaak waardevol voor de creatie van een Digital Twin.

Wil je meer weten over Digital Twins en onze use cases? Bezoek dan onze Digital Twin pagina.

Key Takeaways over Digital Twin eisen

 • Het definiëren van user stories is van groot belang voor de Digital Twin-ontwikkeling. Hiermee behoeften en processen van gebruikers wordt afgestemd. Samenwerken met consultants helpt bij het vertalen van klantvereisten naar een duidelijk projectplan, wat de basis legt voor een succesvolle implementatie.
 • Open data dient als een van de belangrijkste bronnen voor de ontwikkeling van Digital Twins, en biedt een schat aan informatie die vrij toegankelijk is voor het publiek.
 • Hoewel open data waardevol is, is aanvullende gegevensverzameling vaak nodig om te voldoen aan de Digital Twin-eisen. Technieken zoals veldonderzoeken, de inzet van sensoren en het toegang krijgen tot organisatiearchieven bieden extra inzichten voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en relevantie van de Digital Twin.
Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Veelgestelde vragen over Digital Twin eisen

 • Hoe profiteren verschillende industrieën van Digital Twins? Digital Twins bieden een breed scala aan voordelen voor verschillende industrieën, zoals de bouwsector, door inzichten te bieden in assetprestaties, voorspellend onderhoud en verbeterde besluitvormingsmogelijkheden.
 • Wat zijn de belangrijkste stappen bij het creëren van een Digital Twin? De eerste stappen bij het bouwen van een Digital Twin omvatten het definiëren van user stories, het uitvoeren van een eisenanalyse en het ontwerpen van de gebruikerservaring (UX) om relevantie en bruikbaarheid te waarborgen.
 • Welke rol spelen consultants bij de analyse van Digital Twin-eisen? Consultants helpen bij het uitvoeren van grondige eisenanalyses, het vertalen van klantbehoeften naar een duidelijk projectplan dat de essentiële data, functionaliteiten en tools schetst die nodig zijn voor de ontwikkeling van de Digital Twin.
 • Hoe belangrijk is open data bij de ontwikkeling van een Digital Twin? Open data kan belangrijk zijn voor een Digital Twin. Dit hangt echter ook af van het type Digital Twin-project. Bij ruimtelijke ordening is open data belangrijk. Voor asset management zijn realtime informatie van de assets echter cruciaal.
 • Welke aanvullende gegevensverzamelingsmethoden worden naast open data gebruikt? Aanvullende gegevensverzamelingsmethoden, zoals veldonderzoeken, de inzet van sensoren en het toegang krijgen tot organisatiearchieven, worden vaak gebruikt om te voldoen aan specifieke Digital Twin-eisen en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Bezoek onze Digital Twin FAQ-pagina voor meer veelgestelde vragen over Digital Twins. Daarnaast vind je hier meer informatie over de creatie van een Digital Twin concept in het geheel.