Geotop_Lekdijk.JPG

‘Geo Kennis op Maat’ ontvangt de InfraTech Innovatieprijs

Project procesinnovatie ‘Geo Kennis op Maat’ ontving in januari 2019 de tweejaarlijkse InfraTech Innovatieprijs uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW). Martin Peersmann, programmamanager Basisregistratie Ondergrond (BRO): “Hulde aan alle ketenpartners. Dit hebben we echt samen gedaan. Toch een enorme erkenning voor het harde werk van het BRO-team van Geodan.”

In dit project werkte Geodan intensief samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en andere partijen, zoals TNO, waterschappen en gemeenten. De rol van Geodan: alle mogelijke gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en andere informatiebronnen integreren met bovengrondgegevens, in 3D visualiseren, en inzichtelijk maken. Dat resulteert in een toegankelijk integraal 3D-beeld , waaraan on the fly actuele data worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan grondwaterstanden. De gegevens worden waar mogelijk realtime uit databases gehaald. Zie bijvoorbeeld deze 3D-viewer van het knooppunt tussen de A7 en de A8 die behalve boven- ondergrond- en watergegevens, ook de actuele verkeersdrukte laat zien.

 

Waardecreatie met data

Juryvoorzitter Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) prees het ministerie van BZK om het vernieuwende karakter van de inzending: “Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Het levert van de genomineerden de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe toepassingen ontstaan. De jury meent dat het proces als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij de totstandkoming van de digitalisering van de bovengrond.”

Diverse voordelen

BZK: “De virtueel zichtbare ondergrond heeft, in combinatie met de informatie over de bovengrond, diverse voordelen. De kwaliteit van plannen en besluitvorming nemen toe, omdat duidelijker zichtbaar is waar problemen en kansen zich voordoen. Daardoor zorgt het ook voor een betere risicobeheersing. Een virtueel kijkje in de ondergrond leidt tot een heldere communicatie met bestuurders en belanghebbenden. Dit alles levert naast plankwaliteit ook tijd- en geldwinst op.”

Over de InfraTech Innovatieprijs

InfraTech-partners stimuleren innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat doen zij met de InfraTech Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden 67 hoogstaande inzenders vanuit de bouwsector om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Lees ook: BRO biedt 3D-blik op ondergrondse ruimte