Slimme stadslogistiek

Zero-emissie zones en stadslogistiek

Vanaf 1 januari 2025 kunnen Nederlandse gemeenten specifieke stadsgebieden aanwijzen waar vervuilende bestel- en vrachtwagens niet meer mogen rijden. Deze aangeduide gebieden worden zero-emissiezones (ZEZ) genoemd. Een ZEZ moet minstens het stadscentrum en omliggende wijken omvatten. Binnen dit gebied zijn alleen voertuigen welkom die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofauto's.

Wat is een Zero-Emissiezone?

Een zero-emissiezone is een gebied rond het stadscentrum waar alleen volledig uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. Bijvoorbeeld volledig elektrische of waterstofvoertuigen. Het wordt ook wel aangeduid als nul-emissiezone (ZE-zone) en kan naast of los van een milieuzone bestaan. Gemeenten stellen deze zones in om de levenskwaliteit en het winkel- en verblijfsklimaat te verbeteren en overlast te verminderen. Vanaf 1 januari 2025 moeten voertuigen binnen de ZE-zone emissievrij zijn.

Toegang tot een ZEZ hangt af van de emissieklasse van je bedrijfsauto. Voertuigen met een emissieklasse lager dan Euro 5 zijn niet toegestaan zodra de ZEZ van kracht wordt.

Zero-Emissiezone versus Lage-Emissiezone

Een zero-emissiezone (ZEZ) is anders dan een milieuzone. Een milieuzone, ook wel een lage-emissiezone (LEZ) genoemd, verbiedt bepaalde dieselvoertuigen. Verschillende Nederlandse steden hebben al milieuzones. Je kunt op hun website controleren of je bestelauto of vrachtwagen in een milieuzone mag rijden.

Sommige Nederlandse stadscentra hebben lage-emissiezones om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze regels gelden ook voor buitenlandse voertuigen.

Waar zijn of komen Emissiezones?

Ongeveer 30 tot 40 Nederlandse steden zullen zero-emissiezones krijgen. De exacte ingangsdatum verschilt per stad. Er zijn al verschillende Nederlandse gemeenten die hebben aangekondigd dat ze zero-emissiezones zullen invoeren.

Lage-emissiezones zijn aanwezig in vijftien Nederlandse gemeenten. Deze regels gelden meestal voor vrachtwagens en touringcars, en soms ook voor personenauto's en bestelbusjes die op diesel rijden. Verkeersborden geven aan welke voertuigen worden beïnvloed.

Bekijk op onze GeodanMaps-viewer waar de zones zich bevinden.

Check Geodan viewer

Geodan’s kaartviewer maakt het gesprek over de zero-emissiezone een stuk gemakkelijker'

Anne-Marie Nelck, expert stedelijke distributie van TLN

Eerder ontwikkelden wij een handig hulpmiddel dat snel inzicht geeft in emissiezones. Maar die het ook mogelijk maakt om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken. Zo kan je een situatie vanuit een regionaal perspectief beoordelen. En dat is in het licht van de essentiële samenwerking erg waardevol.

Op uitnodiging van TLN, presenteerde Geodan in 2020 tijdens TLN Live: de beurs voor de sector transport en logistiek. En wat is dan mooier dan de bezoekers zélf de kracht van location intelligence laten ervaren? Bekijk hier wat we destijds presenteerden

Zero-emissiezones bij gemeenten

Hieronder vind je enkele voorbeelden van gemeenten die het hebben aangekondigd: Assen, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen, Groningen, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer (Schiphol), Hilversum, Hoorn, Zaanstad, Deventer, Enschede, Zwolle, Utrecht, Amersfoort, Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden en Rotterdam.

Green Deal en toekomstige Uitdagingen

In 2014 sloten bedrijven, overheden en kennisinstellingen een overeenkomst om stadslogistiek duurzamer te maken: de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES).

Deze overeenkomst heeft geleid tot regionale pilots die gericht zijn op het veranderen en verduurzamen van logistieke processen.

Met het Klimaatakkoord van juni 2019 groeide de behoefte aan ingrijpendere maatregelen voor CO2-reductie. Daaruit ontstond de afspraak om in 2025 zero-emissiezones in te voeren in 30 tot 40 grote steden.

Geodan helpt je bij zero emissie stadslogistiek

Hoe definieert een gemeente de grenzen van een zero-emissiezone? Hoe integreer je deze zones als bedrijf in je routeplanning? Moet je rekening houden met elektrisch laden tijdens de routeplanning?

Geodan heeft een tool ontwikkeld die deze complexe vragen vertaalt naar praktische, begrijpelijke oplossingen. Net zoals Geodan TLN heeft geholpen, kan het ook jouw gemeente of bedrijf ondersteunen.

Ontdek de kracht van locatie met Geodan. Praat vrijblijvend met ons en ontdek hoe je gegevens over locatie kunt benutten om slimmer en efficiënter om te gaan met deze situatie.