Cases Ontdek de wereld van Geo-informatie

Victor van Katwijk

Atlas Leefomgeving: Portaal over de kwaliteit van de leefomgeving

ministerie IenM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. In die ambitie heeft zij de taak om informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de relatie met gezondheid en veiligheid toegankelijk te maken voor burgers en professionals. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) realiseerde Geodan de Atlas Leefomgeving.


Voor welke vraag is dit een oplossing?

  • Gebruiksvriendelijk informatieportaal over de kwaliteit van de leefomgeving:  Hoe schoon is de lucht die ik inadem? Zijn er bouwplannen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer groen in mijn wijk te krijgen? Hoe veilig en leefbaar is mijn woonomgeving?
  • Eén portaal, vele bronnen: Data afkomstig van verschillende overheidsorganisaties (gemeenten, milieudiensten, provincies, ministeries en kennisinstituten zoals RIVM, Rijkswaterstaat en PBL) samengebracht in één landelijk en betrouwbaar portaal.
  • Conform wettelijke vereisten: Atlas Leefomgeving voldoet aan de richtlijnen voor Open Data, INSPIRE, Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Aarhus. Daarnaast anticipeert de atlas op de behoefte aan transparante en integrale informatie over de leefomgeving en voldoet daarmee aan de nieuwe Omgevingswet.

Unieke kenmerken van de oplossing

  • Een gebruiksvriendelijk portaal voor het vinden, bekijken en vergelijken van informatie over de kwaliteit van de leefomgeving op elke locatie en in elke regio van Nederland.
  • Haalt informatie via webservices op bij meerdere bronnen (data blijft bij de bron) waardoor actualiteit is gewaarborgd en flexibel en snel kan worden uitgebreid met actuele thema’s.
  • Biedt de mogelijkheid om alle kaarten onderling te vergeleken en te combineren en de kaarten zijn voorzien van duiding en achtergrondinformatie.
  • Biedt aansluiting op het Nationaal en Provinciaal Georegister.
  • Biedt de mogelijkheid om dynamische kaarten te delen via social media.

Hoe werkt het?

Geodan heeft een open service oriented architectuur gerealiseerd, gebaseerd op Open Source componenten als LifeRay, Openlayers, Geonetwork en Spring framework. De gekozen Open Source componenten hebben een rijke set aan functionele en technische mogelijkheden.

Wat levert het op?

De Atlas Leefomgeving is een veelzijdig, gebruiksvriendelijk portaal waarmee geïnteresseerde burgers en professionals informatie over de kwaliteit van hun leefomgeving kunnen raadplegen en opvragen. Het is een informatiesysteem waarmee informatie over de leefomgeving uit meerdere bronnen wordt ontsloten, waar nodig wordt gecheckt op kwaliteit en voorzien van duiding en achtergrondinformatie. Het is flexibel aan te passen om in te spelen op actuele thema’s. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voldoet hiermee aan de doelstelling uit het programma Atlas Leefomgeving in het kader van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid. Tevens anticipeert het op de doelstellingen vanuit het nieuwe Omgevingsrecht; informatie over de fysieke leefomgeving van diverse bronnen, overheden en portalen wordt systematisch verzameld en breed beschikbaar gesteld.

Deze is opgeleverd als onderdeel van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid in opdracht van de directie Risicobeleid (RB) van het ministerie van IenM.

 

Save

Save

Save

Save