Cases Ontdek de wereld van Geo-informatie

Niels Bourgonjen

Klant in Kaart: Meeùs zoekt een optimale klantverdeling

Meeus

 

 

Meeùs (onderdeel van Aegon) is als financieel tussenpersoon gespecialiseerd in verzekeringen, pensioenen, hypotheken en bankzaken. De vestigingen zijn verspreid over het hele land. Een minimale reistijd van klanten en daarmee een optimale positionering van vestigingen staat voor Meeùs dan ook voorop.


Hoe krijg je meer inzicht in je klantenbestand? En worden klanten optimaal bediend door de huidige vestigingen? Of is er ruimte voor een nieuwe vestiging? Maar hoe krijg je dan een logische en goed gefundeerde rayonindeling voor bestaande en nieuwe vestigingen? Antwoorden hierop vormden de basis voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en meer controle over het vraagstuk klantverdeling.

De reistijd van klanten stond centraal in het hele proces. Deze moest zo kort mogelijk worden. De eerste stap was het letterlijk in kaart brengen van klanten en vestigingen. Na het bepalen van het verzorgingsgebied rondom de vestigingen, is geanalyseerd hoeveel en welke klanten hier binnen en buiten vallen. Meeùs heeft op basis van deze informatie een deel van haar klanten bij andere vestigingen ondergebracht, met als doel de reistijd voor zoveel mogelijk klanten te minimaliseren en haar zichtbaarheid te vergroten. Want naast dat Meeùs een gezamenlijk beeld heeft gekregen van de huidige zakelijke klanten, heeft men nu ook inzicht in waar potentiële klanten zich bevinden.

Save

Save

Save

Save

Save

Save