Case Geodanmaps Renault ZOE Auto

De bereikbaarheid van een vestiging in beeld

Renault Nederland heeft voor de verkoop en het onderhoud van auto’s rond de 175 verkoop- en servicepunten in Nederland. Deze showrooms en garages zijn verdeeld over 18 rayons. De markt is in beweging en daarom is het voor Renault Nederland belangrijk goed inzicht te hebben in haar rayons en de spreiding van vestigingen binnen die rayons.

Oplossing

Bereikbaarheid

Met behulp van GeodanMaps brengt Renault Nederland nu in beeld hoe de grenzen van de rayons lopen en waar de showrooms en garages zijn gevestigd. Met behulp van de ‘Reistijdgebieden-knop’ bekijkt Renault Nederland wat de bereikbaarheid van een vestiging is.

Hiermee worden vragen beantwoord als: Hoe groot is het gebied waarin mensen binnen bijvoorbeeld 15 minuten bij een vestiging kunnen komen? Welke postcodes liggen in dit gebied? Hoeveel huishoudens wonen daar? Ook is de grootte van elke vestiging in beeld gebracht, uitgedrukt in jaarlijkse omzet. 

Resultaat

Optimalisatie dealernetwerk

Het visualiseren van de eigen data van Renault in combinatie met de data en functionaliteit van GeodanMaps helpt Renault Nederland bij de gesprekken met haar contractpartners. Het levert een bijdrage aan het optimaliseren van het dealernetwerk van Renault Nederland in een veranderende markt. De voordelen op een rij:

  • Eenduidig, helder en interactief overzicht van het dealernetwerk
  • Ontsluiting van informatie van Renault via de kaart in combinatie met generieke doelgroep-informatie