Case Waterschap De Dommel Jetty Sea Water Pier 1024X683

Real-time inzicht in de watersituatie

Hoe hoog komt het water? Nieuwe, innovatieve mogelijkheden van waterbeheersing zijn binnen handbereik.

Waterbeheersing in Midden-Brabant

Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor de waterbeheersing in Midden-Brabant. Ter ondersteuning hiervan levert GeodanMaps een oplossing die grondeigenaren in staat stelt real-time de watersituatie te volgen.

Oplossing

Waterberging

Vooral voor waterberging – het onder water zetten van weilanden – is real-time inzicht in de watersituatie relevant omdat grondeigenaren een vergoeding krijgen wanneer hun grond onder water wordt gezet. Met GeodanMaps kan Waterschap de Dommel dit nu eenvoudig voorspellen en weten de grondeigenaren binnen de Dommel waar ze aan toe zijn.

Resultaat

Voorspelbaarheid

De oplossing in GeodanMaps biedt beide partijen voordelen:

  • Real-time inzicht in de watersituatie voor zowel het waterschap als de grondeigenaren.
  • Eenvoudig berekenen van de onkostenvergoeding aan grondeigenaren

Alle stakeholders hebben snel hetzelfde beeld en treffen samen op de kaart maatregelen.