Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Logo Geodan

Geodan

De toekomst verkennen in de digitale tweeling van de stad

26 juni 2018

Digital Twinning for livable smart cities

Geodan heeft een digitale kopie van Amsterdam Zuidoost gebouwd met gegevens uit verschillende bronnen, die in dit tijdperk van Big Data en het Internet of Everything openbaar toegankelijk zijn. In deze digital twin kan de impact van allerlei processen en toekomstplannen met behulp van slimme modellen worden berekend en gevisualiseerd. Het resultaat daarvan kan op verschillende manieren worden weergegeven, zowel in 2D als in 3D. Met behulp van deze digitale tweeling van de stad kunnen de mensen die daarover moeten beslissen makkelijker de verschillende processen overzien en begrijpen én beter met elkaar overleggen. En dat zorgt weer voor betere beslissingen én dus een betere stad!

Een digital twin kent vele vormen…
De vorm waarin de digital twin wordt gepresenteerd, wordt afgestemd op het doel en de doelgroep waarvoor de digital twin wordt ingezet. Zo kun je deze bijvoorbeeld inzetten voor burgerparticipatie (waar bewoners van een wijk of straat meedenken over energiebesparende maatregelen) en scholieren. Je kunt de digital twin zelfs virtueel bezoeken en de toekomst beleven. Zo kunnen we van tevoren ervaren hoe verschillende scenario’s eruit zullen zien en wat de gevolgen van verschillende processen zullen zijn. Ook is een koppeling met realtime data mogelijk om een actueel beeld te krijgen.

… is een exacte kopie van de werkelijkheid
Een digital twin is geen nieuw fenomeen; in verschillende sectoren werkt men al jaren met digitale modellen die een exacte kopie zijn van de werkelijkheid. In een virtuele omgeving kun je met behulp van op rekenmodellen gebaseerde simulaties het functioneren van bijvoorbeeld een motor of gebouw testen en optimaliseren, alvorens een en ander in werkelijkheid uit te voeren. Zo’n digital twin ondersteunt onder meer het ontwerp, de fabricage en het exploitatieproces. Lees ook het artikel ‘9 redenen waarom digital twins zo belangrijk zijn voor vastgoedeigenaren’

en helpt bij overzien, begrijpen en beslissen
Dus niets nieuws onder de zon, dat Geodan op 23 juni de digital twin van Amsterdam Zuidoost lanceerde? Zeker wel! Tot dusver omvatte een digital twin doorgaans namelijk slechts één object. Geodan integreert gegevens uit verschillende bronnen en brengt verschillende systemen in hun onderlinge samenhang in beeld. Zo ontstaat een compleet beeld van een stad, wijk, buurt of straat. Met één druk op de knop kan men zien wat er nog meer over die locatie bekend is. En dat helpt de mensen die daarover moeten beslissen makkelijker de verschillende processen te overzien, te begrijpen en beter met elkaar te overleggen.

Animatie Digital Twinning for livable Smart Cities

Meer weten over een digital twin? Bekijk hieronder de animatie ‘Digital Twinning for livable smart cities’.