Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Logo Geodan

Geodan

Geodan lanceert de digitale tweeling van Amsterdam Zuidoost

25 juni 2018

Wereldwijd samenwerken op weg naar de leefbare slim stad

Persbericht
Amsterdam, 23 juni 2018

In wat voor stad willen we in de toekomst leven en hoe bereiken we dat? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie ‘Livable Smart Cities by Design’, die Geodan samen met de Johan Cruijff Arena en de gemeente Amsterdam in het kader van het WeMakeThe.City festival organiseerde. Om deze vraag te beantwoorden is naast samenwerking het uitwisselen van kennis en ruimtelijke gegevens nodig. Tijdens de conferentie werden daarom niet alleen samenwerkingsovereenkomsten tussen steden en de Verenigde Naties (UN) gesloten. Geodan lanceerde ook tools die het delen van kennis en ruimtelijke gegevens makkelijker maken: de digitale tweeling van de stad en de game Ecocraft.

Digital twin: ontdek en beleef de stad van de toekomst

Geodan brengt alle digitale informatie die openbaar beschikbaar is bij elkaar. Daarmee bouwt ze een digitale kopie van de stad die virtueel te bezoeken is. In deze digital twin kan de impact van allerlei processen en toekomstplannen met behulp van slimme modellen worden berekend en gevisualiseerd. Zo kunnen we van te voren ervaren hoe verschillende scenario’s eruit zullen zien en wat de gevolgen van verschillende processen zullen zijn. Want wat is de impact van het plaatsen van een woontoren op de omgeving? Of het omleggen van een weg op de doorstroming? Deze digitale tweeling van de stad helpt de inwoners van de stad en de mensen die daarover moeten beslissen makkelijker de verschillende processen te overzien en begrijpen, en beter met elkaar overleggen. Maar hoe betrek je kinderen bij de stad waar ze leven? Hoe laten we hen meedenken over de stad van de toekomst? Voor hen heeft Geodan de game Ecocraft ontwikkeld, gebaseerd op de game-omgeving van Minecraft.

Ecocraft: gamend op weg naar een duurzamere wereld

In Ecocraft plaats je een kopie van de echte wereld (een digital twin) in de game-omgeving van Minecraft. Ieder gebouw, iedere weg en iedere boom in Nederland is in Ecocraft te vinden. Voeg je daar data van onder andere energie, mobiliteit en populatie aan toe? Dan ontstaat er een digitale omgeving waarin de impact van plannen op de stad direct zichtbaar wordt. Zo zijn alle openbare Nederlandse energiegegevens beschikbaar in Ecocraft. Dat maakt het voor kinderen mogelijk om mee te denken en oplossingen voor de energietransitie te bedenken. Hoeveel zonnepanelen moet je in een straat plaatsen om aan de lokale vraag naar energie te voldoen? Of is het goedkoper om voor de hele wijk een windmolen neer te zetten? Het resultaat van de gekozen maatregelen wordt direct doorgerekend.  Ecocraft is zowel een onderwijsmiddel als burgerparticipatietool waar de UNEP (United Nations Environment Program) zich aan verbindt.

Samen werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UN

193 landen hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen ondertekend die de UN heeft opgesteld om te komen tot duurzamer gebruik van energie en grondstoffen. Om die doelen te bereiken is samenwerking nodig tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en burgers. Maar vooral uitwisseling tussen de generaties: kinderen zijn de beslissers van morgen en moeten daarop worden voorbereid. Ecocraft helpt daarbij. UNEP en stichting EduGIS hebben op 23 juni een Memorandum of Understanding ondertekend. Hierin leggen zij vast dat zij zich zullen inspannen dat steeds meer gegevens -die nodig zijn om de wereld te kunnen verduurzamen- openbaar toegankelijk zijn en aan Ecocraft gekoppeld kunnen worden. We starten dichtbij huis in Amsterdam Zuidoost. Als eerste grote stad in Europa haakt Warschau aan.

Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Bas Heller, via bas.heller@geodan.nl of 06 1445 8529.

Extra informatie

Digital Twinning for livable Smart Cities from Geodan PR on Vimeo.

Onderdeel van festival We Make the City
Deze conferentie was onderdeel van het festival We Make the City, dat van 20 tot 24 juni plaatsvond in Amsterdam. Er werden urgente uitdagingen aangepakt voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving, met publiek én experts. Meer informatie: wemakethe.city.