Innovatie Ontdek de wereld van Geo-informatie
 • Projecten
 • nov 2017

  Zaanstad loopt warm voor VR en Geomagine

  Een stad of gemeente in VR ‘tot leven’ brengen… de innovatieve belevingstechnologie van Geomagine maakt het mogelijk. Om gemeenten de talrijke toepassingsmogelijkheden zelf te laten ontdekken sloeg Geodan Go de virtuele tenten op in Zaanstad. > Lees meer

 • okt 2017

  Geodan ontwikkelt nieuwe visualisatietechniek voor verkeersdrukte

  Geodan heeft een nieuwe visualisatietechniek geïmplementeerd voor verkeersinformatie waarin verschillende innovatieve technieken worden gecombineerd. Deze visualisatietechniek geeft men in één oogopslag inzicht in de drukte, snelheid en richting van het verkeer. Het systeem heeft zich inmiddels bewezen tijdens een Rolling Stones concert in de Arena.

  Om verkeersstromen te visualiseren wordt er doorgaans gekleurde lijnen gebruikt. Maar gebruikers krijgen daarmee niet direct de informatie die ze nodig hebben: wat betekenen de kleuren die de snelheid aangeven? Om dit makkelijker en sneller weer te geven ontwikkelde de researchafdeling van Geodan een nieuwe manier om verkeersdrukte in beeld te brengen. De snelheid van verkeersstromen wordt niet alleen met behulp van kleuren aangeduid, maar ook met bewegende elementen die tegelijkertijd de richting aangeven én een maat zijn voor de hoeveelheid passerende auto’s.

  > Lees meer en bekijk de demo

  Deel dit artikel

 • jul 2017

  GrowApp

  Zie de natuur groeien met de GrowApp

  GrowApp

  De continue veranderingen in de natuur kunnen met de GrowApp in beeld worden gebracht en onderzocht. De app maakt het voor iedereen mogelijk om animaties te maken van hoe de seizoenen zich ontwikkelen, door foto’s te maken van bomen, tuinen of complete landschappen. > meer over de GrowApp

  Deel dit artikel

 • mrt 2017

  virtuelegeleidelijn

  Geodan en Bartiméus ontwikkelen virtuele geleidelijn

  virtuelegeleidelijn

  Bartiméus en Geodan hebben samen een virtuele geleidelijn applicatie ontwikkeld met behulp van nieuwe 3D-techniek. Met deze innovatieve applicatie kunnen mensen met een visuele beperking zich veiliger, onafhankelijker en makkelijker verplaatsen. De eerste looproutes met de app zijn inmiddels getest.

  Kern van de virtuele geleidelijn is Google Tango technologie, onderdeel van de Lenovo Phab 2 Pro. Deze smartphone is in staat om razendsnel een 3D-model (pointcloud) van de omgeving te maken. Door deze waarnemingen realtime te vergelijken met eerder gemaakte 3D-referentiemodellen kan het device zijn positie en oriëntatie in de ruimte bepalen. Een wearable die gekoppeld is aan de smartphone zorgt ervoor dat de gebruiker door middel van trillingen of geluiden in de juiste looprichting wordt geleid.

  > Lees meer en bekijk videoimpressie

  Deel dit artikel

 • Ontdek Meer

Maps4Society3D-GIS

Idealiter representeert een Geografisch Informatie Systeem (GIS) de werkelijkheid zo goed mogelijk. 3D-GIS beschrijft de werkelijkheid nog nauwkeuriger dan 2D-GIS. De toepassingen voor 3D nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Technologisch kan er veel met 3D, zo kunnen Smart Cities modellen steeds gemakkelijker gegenereerd worden vanuit 2D data op basis van standaard software, de inwinning van 3D ruimtelijke data is in opmars, evenals de verwerking van meerdere datasets tot integrale 3D GIS bestanden. Geodan heeft al jarenlange ervaring met 3D en is gecommitteerd om samen met haar klanten 3D naar de praktijk te brengen en de voordelen ervan te benutten. Hoe 3D wordt toegepast leest u bijvoorbeeld bij de onderzoeksprojecten ’3D-Dakdetectie en analyse uit AHN2 en BAG’, ‘Basisbestand Bomen’ en ‘3D for Environmental Modelling’.

skyline_lichtjesSmart Cities

Binnen 30 jaar zal naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Groeiende verstedelijking brengt vele fysieke en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Een manier om naar deze uitdagingen te kijken is met de visie van Smart Cities. In een Smart City bepalen sensor netwerken, smart grids en analytische modellen de stedelijke inrichting. In een Smart City is alles met elkaar verbonden. Geodan is betrokken bij diversie (internationale) onderzoeksprojecten die inspelen op het Smart City gedachtegoed. Zo ontwikkelt Geodan de CityBench Webtool, waarmee Europese steden op basis van bepaalde duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook het project Urban Green indicator is een voorbeeld, de Urban Green Indicator kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een objectieve vergelijking te maken van de leefbaarheid in verschillende delen van een stad en tussen steden.

Linked DataLinked Data

Het concept Linked Data bestaat uit een aantal afspraken om ruwe data ter beschikking te stellen op het wereldwijde web. Het is een oplossing voor het probleem dat data vaak in silo’s zitten – afgesloten systemen met eigen regels, modellen en formaten. Door data te koppelen kan er veel moois gebeuren, maar de praktijk van datasilo’s staat efficiënt koppelen in de weg. Bij Linked Data zitten alle data in één systeem, het wereldwijde web. Alle gegevens (resources) worden gemodelleerd met één datamodel, het Resource Description Framework (RDF), en alle gegevens hebben een eigen HTTP-URI (Uniform Resource Identifier), die dient als zowel identificatie, als toegang tot de gegevens. Door die basisafspraken kunnen alle data ter wereld aan elkaar gekoppeld worden en op een zelfde manier worden gebruikt.In dit nieuwe web van data dat nu wordt gevormd, hebben ruimtelijke data vanzelfsprekend een belangrijke rol. Niet alleen hebben veel gegevens een geografisch aspect, ruimtelijke relaties kunnen ook helpen bij het koppelen van oorspronkelijk ongerelateerde data. Geodan Research onderzoekt vele aspecten van Linked Data, zoals het ontwikkelen van semantiek, het publiceren van datasets (de BAG is een voorbeeld) en het opvragen en visualiseren van data. Dat gebeurt zo veel mogelijk als onderdeel van internationale gemeenschappen, zoals het W3C, het OGC en het Platform Linked Data Nederland.

GeodesignGeodesign

Geodesign brengt verschillende disciplines samen en daagt uit om na te denken over de invulling van onze ruimte. Het laat geografen, architecten, planologen en geo­ICT’ers in de ontwerpfase samenwerken. Want bij het ontwerp voor een gebouw, stad, regio of zelfs de wereld, wil je de gevolgen van ieder afzonderlijk ontwerp op de gebiedsontwikkeling helder in kaart brengen. Geodesign levert niet alleen verrassende inzichten, maar ook gereedschappen en processen op die zijn te gebruiken bij gebiedsontwikkelingen die aan de orde van de dag zijn, ook in Nederland. Denk daarbij aan het voorbereid zijn op hoog water, maar ook aan bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw asfalt of het opwekken van duurzame energie. Geodesign komt voort uit de GIS, CAD en landschapsarchitectuur. Experts uit deze disciplines, waaronder Carl Steinitz, hebben in 2008 (workshop on Spatial Concepts in GIS and Design) en 2010 (eerste Geodesign summit) discussies gevoerd die het Geodesign concept definieerden. In 2013 is de Geodesign Summit Europe een belangrijke mijlpaal geweest in het op de kaart zetten van Geodesign in Nederland.