Kennis&innovatie VR in gebiedsontwikkeling header

Virtual Reality in gebiedsontwikkeling

De (her)inrichting van bestaand of nieuw gebied is voor een gemeente een complexe opgave, weet ook Extended Reality (XR) expert Edwin Fennema. Een uitdaging waarin tal van professionals en disciplines elkaar moeten vinden en samen met lokale stakeholders tot een juiste balans moeten komen. Het in Virtual Reality beleven en verkennen van de toekomstplannen geeft overzicht en inzicht in de complexiteit, verbetert de samenwerking en verhoogt de participatie én kans op draagvlak van de omgeving.

Complexe samenhang

‘Wat wordt de balans wonen, werken, leven en welke leefkwaliteit willen we hier eigenlijk realiseren? Hoe zorgen we dat onze plannen wortel schieten bij de lokale politiek én economisch een succes worden? En hoe betrekken we álle stakeholders maximaal bij onze plannen? Want zonder steun en participatie van de omgeving komt er niks van de grond.

Een kleine greep uit de vragen die bij een complexe gebiedsopgave beantwoord moeten worden. Door professionals, zoals gebiedsplanners, stedelijk ontwikkelaars en architecten. Maar ook door wethouders, informatiemanagers en beleidsmakers van een gemeente. In zo’n ruimtelijk vraagstuk is het haast onmogelijk om de samenhang tussen al die specifieke onderdelen te overzien. En juist dat laatste is één van de krachtigste aspecten van Virtual Reality (VR).’

Live interactie

‘Met de belevingstechnologie van Geomagine, en het gebruik van VR, maken we alle plannen, modellen, berekeningen en schetsen digitaal, vooraf(!) beleefbaar. Neem een voormalig bedrijventerrein met nieuwe bestemming aan de rand van een gemeente. Met een VR-bril op vlieg je over het gebied en heb je vanuit de lucht het totaaloverzicht. Maar je kunt net zo makkelijk iedere plek op het terrein – en de processen die zich daar afspelen – levensecht ervaren vanaf de grond. Uniek is dat je met die processen groepsgewijs en live kunt interacteren en de optimale situatie samen kunt ‘finetunen’.’

Uniek is dat je met die processen groepsgewijs en live kunt interacteren en de optimale situatie samen kunt ‘finetunen’

Een berekende prognose

‘Wat gebeurt er met verkeer als we hier ruimte creëren voor 75 in plaats van 50 bedrijven? En welk effect heeft een stijging van het omgevingsgeluid van 10 decibel op de bewoners? De ideale balans tussen wonen, werken en leven kun je vanachter je bureau ‘technisch’ berekenen, maar het blijft een inschatting op basis van getallen en modellen. Het zegt bijzonder weinig over hoe wij mensen de ruimte ervaren. En dat is best een bijzondere situatie. Want als ik een nieuwe auto koop, wil ik toch ook eerst een proefrit maken en de specificaties uit de brochure zelf beleven?’

Hoe voelt dit écht?

‘In een digitale versie van het in te richten gebied, krijg je antwoord op hoe een stijging van 10 decibel omgevingsgeluid écht ‘voelt’. En welke impact het verbreden van de rondweg naar de te ontwikkelen woonwijk dus in werkelijkheid heeft op de omwonenden. Maar ook hoe veilig die nieuwe wijk voelt; voordat je er een huis koopt. Hoe het is om er rond te lopen, de kinderen naar school brengen en ’s avonds van het station naar huis te fietsen. Door thema’s als veiligheid, geluid, energie en duurzaamheid digitaal te hebben, kun je de ‘menselijke beleving’ van de toekomstige ruimte realistisch benaderen. Je ‘kijkt’ in VR niet meer naar een cijfermatige prognose, maar beleeft de toekomst zoals die écht kan zijn. Het digitaal voorspelen en voorspellen van de toekomst is een ideale manier om antwoord te krijgen op alle belangrijke vragen bij zo’n ruimtelijke opgave.’

Belangrijke borging

‘Antwoorden waarmee beleidsmakers beter kunnen uitleggen wat ze doen en welke keuzes er waarom gemaakt moeten worden. Gebiedsplanners en bijvoorbeeld architecten krijgen steeds meer duidelijkheid over de kaders waarbinnen er ontworpen moet worden. Dat wat we in de virtuele werkelijkheid samen hebben gevoeld en verkend, wordt geborgd en teruggegeven in een professionele rapportage. Die vastlegging en weergave is voor alle partijen belangrijke feedback. Ja, ook voor een wetgever bij het juridisch toetsen van de plannen.’

‘Steeds meer gemeenten ervaren al dat het beleefbaar maken van de plannen en ideeën enorme winst én antwoorden brengt. En de weg naar die antwoorden loopt niet via de klassieke discussie aan tafel en een traditionele inspraakavond, maar via het virtueel verkennen en beleven van de toekomst. Enorm inspirerend om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Kennis&innovatie VR gebiedsontwikkeling.PNG

Een voorbijrijdende auto of een vliegtuig dat over de stad vliegt. De impact van geluid wordt met kleuren in beeld gebracht. 

Geluid in beeld