Auto Overstromingl
Nieuws

BRO bewijst meerwaarde in Ede en Friesland

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft Nederland steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hierdoor zijn overheden beter toegerust voor grote, actuele maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Dat het gebruik van actuele, betrouwbare ondergrondgegevens in praktijkvoorbeelden op tal van terreinen meerwaarde heeft, wordt opnieuw duidelijk in Ede en Friesland. Hier vormt de BRO de basis voor een klimaatbestendige stad en een duurzaam veenweidegebied.

Klimaatbestendig Ede

Klimaatverandering zorgt voor natter, droger, warmer en extremer weer, waardoor de (economische) schade door droogte en wateroverlast toeneemt. De gemeente Ede werkt daarom, met behulp van gegevens uit de BRO, aan een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van haar stad.

Bekijk de case

Begrip van veendaling

In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen, waardoor de bodem daalt. Met alle gevolgen van dien voor natuur, landbouw en bebouwing. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en andere belanghebbenden hebben samen een veenweidevisie opgesteld, inclusief een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied. De gegevens uit de BRO hebben bijgedragen tot begrip van de veendaling en de ontwikkeling van effectieve maatregelen. 

>Bekijk de case

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING