8717C441 Edac 4316 999A 7Cfb8146ee14
Blog

#DataDinsdag: BAG 2.0

BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen en voor overheden geldt sinds 2011 een gebruiksplicht. De BAG bevat naast de adresinformatie ook informatie over locaties van adressen en de pandcontouren. De data was bovendien open en zo goed als gratis en dat is nog steeds zo. Het vrij beschikbaar komen van deze hoogwaardige data was een echte gamechanger in de Nederlandse geo-wereld. Elk bedrijf kon vrij beschikken over geodata die een jaar daarvoor nog meer dan een ton waard was.

Inzet BAG

Sindsdien is de BAG zeer populair basismateriaal en maakt Geodan hier diverse producten en diensten mee. De meest gebruikte dienst is GeoSearch. Met deze API kun je adresdata van de juiste locatie voorzien (geocoderen) of controleren of een adres (nog) bestaat. Geocoderen is doorgaans de 1e stap in het uitvoeren van ruimtelijke analyses en logistieke processen. Denk bijvoorbeeld aan vestigingsplaatsanalyse of rittenplanning.

Naast het gebruik van de BAG in onze diensten is het ook een belangrijke bron voor onze belangrijkste bulkdata producten; de Gebouwkenmerken van Nederland (GKN) & de Adressen en Gebouwen van Nederland (AGN).

Bag

Afb. 1 - Proefpakket BAG uit 2010

Afb. 2 - Verspreiding van alle 9.477.360 adrespunten uit de BAG over Nederland (september 2021)

Afb. 2 - Verspreiding van alle 9.477.360 adrespunten uit de BAG over Nederland (september 2021)

Over naar 2.0

Zoals je ook in dit artikel kon lezen, moeten we vanaf oktober over naar de BAG 2.0. Wat is dan BAG 2.0? Dit is niet meer dan een verbeterde versie van de BAG. Het Kadaster heeft op basis van feedback van gebruikers aanpassingen gedaan in datamodel, content en aanlevermethode.

Belangrijkste content wijziging is het toevoegen van twee nieuwe statussen in de levenscyclus van panden en verblijfsobjecten: ‘Ten onrechte opgevoerd’ en ‘Verbouwing’. Voorheen werd voor objecten die ten onrechte in de BAG waren opgenomen de status ‘pand gesloopt’ gebruikt. Daar is nu dus de nieuwe status ‘ten onrechte opgevoerd’ voor. En objecten waarvoor een verbouwvergunning wordt verleend voor een kleine verbouwing krijgen vanaf nu de status ‘verbouwing’. Deze status kan nieuwe inzichten geven voor bijvoorbeeld de vastgoed- of verzekeringsmarkt. Een uitgebreide beschrijving van alle wijzigingen is hier te vinden.

Wat merk ik hier van?

Vanaf oktober is de BAG 2.0 operationeel en vervalt de oude werkwijze. Bij Geodan is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het aanpassen van onze processen en het migreren van onze datastraten naar het nieuwe GeodanMaps platform. Het resultaat hiervan is dat gebruikers van onze diensten en producten geruisloos meeliften; er verandert niets aan de structuur van onze data of het gebruik van onze API’s.

Feitjes

  • Iedereen mag meedoen aan het verbeteren van de BAG. Dit kan door het doen van een terugmelding.

  • De BAG bevat naast de huidige situatie, ook de historie van adressen en panden. De ideale bron voor trends en procesaansturing in vastgoed.

  • Onze zuiderburen hebben een soortgelijke basisregistratie. Elk gewest heeft zijn eigen uiting; de Vlaamse heet CRAB.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING