Groene Tuinen
Blog

#DataDinsdag: Groene tuinen

Dat vergroening van de publieke ruimte belangrijk is om klimaatverandering tegen te gaan, wist je waarschijnlijk al. Maar heb je hierbij ook aan jouw eigen achtertuin gedacht? De keuzes die we maken over de inrichting van onze tuinen hebben een directe invloed op het klimaat. Deze DataDinsdag gaat stagiaire Kirsten Blok in op haar stageonderzoek bij Geodan over het grondgebruik in onze tuinen.

Verdeling gebieden

Ruim 50 tot 70% van het stedelijk gebied is in privébezit. Denk hierbij aan bedrijven, maar ook aan particulieren zoals huiseigenaren. Die 50 tot 70% bestaat dan ook met name uit gebouwen (zoals kantoorpanden en huizen) en tuinen. Je kunt je wel voorstellen dat als al die mensen nou eens alle stenen uit hun tuin halen en vervangen door gras, planten en bomen, dit een groot effect kan hebben op klimaatverandering gerelateerde problemen. Denk aan hittestress, wateroverlast en verlies aan biodiversiteit. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk? En hoe groen zijn de tuinen al?

Open data

‘Deze vragen stonden centraal in mijn stageonderzoek’, vertelt Kirsten. ‘Om het antwoord te vinden ben ik met verschillende open data bronnen aan de slag gegaan. Door middel van het combineren van deze data - waaronder data uit het Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Kadaster, Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) en luchtfoto’s vrijgegeven door de overheid - heb ik het grondgebruik in tuinen kunnen classificeren.’

Verschillende type grondgebruik

‘De eerste stap was het onderscheid maken tussen groen, grijs en overig grondgebruik. Dit heb ik gedaan door middel van classificatie op basis van de support vector machine methode. Met deze methode wordt er niet alleen gekeken naar de spectrale waardes van de luchtfoto pixels, maar ook naar hun ruimtelijke eigenschappen. Hierbij worden zo genoemde objecten of segmenten gedetecteerd, op basis van pixels met gelijkwaardige eigenschappen.  Vervolgens werd ook data uit het AHN toegevoegd, om binnen de groene en grijze klassen, ook onderscheid te kunnen maken tussen gras, bosjes, bomen, bestrating en bijgebouwen zoals schuurtjes. Op deze manier zal een pixel die bijvoorbeeld groen is en lager dan 10 cm, worden geclassificeerd als gras, terwijl een pixel die grijs is en hoger dan 2 meter, geclassificeerd zal worden als een bijgebouw.' 

💡Er is ook onderscheid gemaakt tussen ‘overige grondoppervlak’ en ‘overige structuren’. Hier vallen de pixels onder waarvan het grondgebruik op basis van de gebruikte luchtfoto’s niet kon worden bepaald. Denk hierbij aan de gebieden langs hoge structuren zoals huizen waar veel schaduw op viel, of aan plekken waar tafels, parasols en zwembaden op stonden die de ondergrond bedekten. Dit kun je terug zien in de viewer.

Hoeveelheid groen in tuinen

‘Om ten slotte een goed beeld te krijgen wat de verhouding groen in een tuin is, is voor ieder perceel het percentage groen grondgebruik uitgerekend. Met deze data kan snel en overzichtelijk worden weergegeven welke gebieden al voldoende groen zijn, en waar juist nog winst te behalen valt.'

💡Tip: Open de legenda door te klikken op "Percentage groen in tuinen".

Waardevolle data

Deze informatie is niet alleen interessant om jou bewuster te maken over je eigen tuin, maar met name ook voor organisaties die zich richten op klimaatadaptatie. Met deze data kunnen zij bijvoorbeeld per locatie zien hoe groen de tuinen al zijn, en beleid of maatregelen zo vormgeven dat het de juiste doelgroep bereikt. Tevens zal ook de impact van genomen maatregelen gemonitord kunnen worden over tijd door de analyse te herhalen met nieuwe luchtfoto’s.

Deze analyse is tot nu toe alleen toegepast op een onderzoeksgebied ten westen van Gouda, maar deze methode kan landelijk worden ingezet. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om dit landelijk uit te rollen. 

Tuinfeitjes

  • We zitten volop in het EK voetbal, maar wist je dat je nu zelf mee kunt doen aan het NK tegelwippen! De teller staat op het moment van schrijven op 443.514 gewipte tegels.
  • Een groene tuin is niet alleen goed voor natuur en klimaat, maar ook voor jezelf. NPO wijdde hier een item aan. Het maakt de lucht die je inademt schoner, verlaagt het stressniveau en houdt je koel tijdens deze warme dagen.
  • Naast de tuin op het zuiden is ook de groene tuin gunstig voor de verkoop. Volgens ervaren makelaars stijgt de woningwaarde door het hebben van een groene tuin, uiteraard mits deze er netjes bij staat.
LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING