Lekdijk van boven.jpg
Nieuws

Deltacongres

Op donderdag 1 november 2018 vond het negende Nationaal Deltacongres plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Het congres stond dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’. Geodan verzorgde er - in samenwerking met het Programmabureau BRO van het Ministerie van BZK - een interactieve sessie voor dijkwerkers over het belang van integrale ruimtelijke ordening. Dit vraagt om koppeling van boven- en ondergrond én verbetering van de samenwerking tussen civiel ingenieurs met aardwetenschappers, planologen en stedenbouwkundigen.

Sterke Lekdijk

Na een algemene introductie door Tjaart Vos (Ministerie van BZK) over integrale ruimtelijke ordening, geo-risicomanagement en de Basisregistratie Ondergrond, was er aandacht voor het HWBP-project Sterke Lekdijk van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hiervoor heeft Geodan een ‘digital twin’ ontwikkeld.

3D-representatie van de werkelijkheid

Een digital twin is een digitale 3D-representatie van de werkelijkheid, waarin diverse databronnen over boven- en ondergrond zijn samengevoegd tot één geïntegreerd beeld. Denk aan: luchtfoto’s, AHN, BGT, BAG, BRK, BRO, historische kaarten, Bomenregister. HDSR heeft als ambitie de digital twin-technologie te gebruiken voor hun projecten om analyse, besluitvorming en informatievoorziening naar belanghebbenden structureel te verbeteren. En zo ook faalkosten en imagoschade te voorkomen. Naast het gebruik van nieuwe technologie speelt ook de verandering van het handelingsperspectief van verschillende vakdisciplines een grote rol. Dit vergt een cultuuromslag. De digital twin kan daarbij een belangrijke verbindende rol spelen.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING