Duisburg
Nieuws

Duisburg wordt slimmer met IoT-platform

Door zijn strategische ligging aan zowel de Rijn als de Ruhr, is Duisburg een belangrijk logistiek kruispunt in het Ruhrgebied en Europa. Met het masterplan (Smart City Duisburg) en de ambitie om in 2030 volledig CO₂-neutraal te zijn, bereidt de stad zich voor op een duurzaam gezonde toekomst. Een uitdaging waarin Geodan met partner Huawei de kans grijpt om de waarde te laten zien van Geodans Smart Places Platform. Een oplossing waarin IoT en actionable dashboards de basis vormen.

‘Een enorm interessante opdracht waarin we data en onze innovatieve techniek echt voor de stad kunnen laten werken’, zegt Djamilja Oud die vanuit Geodan betrokken is bij de pilot. ‘Om als slimme stad op thema’s als mobiliteit, maar ook luchtkwaliteit en veiligheid stappen te maken, moet je eerst de huidige situatie goed in beeld hebben en begrijpen.’ 

Van data naar waardevolle informatie

In Duisburg gebeurt dat in zogenaamde ‘fieldlabs’. Daarin verzamelen allerlei sensoren op verschillende locaties realtime informatie over weer en milieu,verkeersstroom, de parkeersituatie, openbaar vervoer en afvalverwerking. ‘Maar aan die data alleen heb je niet zo gek veel’, verduidelijkt Djamilja. ‘Van al die gegevens bruikbare informatie te maken, dáár gaat het om. Zodat je uiteindelijk de juiste beslissingen kunt nemen en effectief en tijdig kunt bijsturen als dat nodig is.’

Eén belangrijk 4D-platform

In het verbeteren van de smart city-infrastructuur speelt IoT-integratie een belangrijke rol. Het Smart Places Platform dat hier tooling voor biedt, borduurt voort op de Digital Twin-benadering; een digitale 3D-kopie van de werkelijkheid.

Djamilja: ‘Maar het gaat verder dan dat. Want door toevoeging van relevante dynamische data, ontstaat een 4D-totaalbeeld van de situatie en belangrijkste processen in de stad. Doordat al die informatie met elkaar verbonden is, kan de stad eenvoudig en realtime processen analyseren en monitoren. Een voorbeeld? Met de zojuist geïnstalleerde, slimme lantaarnpalen in Duisburg wordt niet alleen verlichting slimmer geregeld, maar worden ook luchtkwaliteit, geluid, temperatuur en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen gemeten. Door dit met locatie-intelligentie te verrijken, kunnen we gebiedsgericht alle relevante informatie in één keer meenemen in analyses om hier gericht actie op te nemen.’ 

Monitoren, voorspellen en bijsturen

Door de innovatieve integratie van machine learning in het Smart Places Platform, kunnen gebruikers voorspellingen voor de toekomst doen. Djamilja: ‘Maar ze beschikken ook over waardevolle informatie over trends uit het verleden. Zo kun je de actualiteit niet alleen monitoren, maar ook voorspellen en evalueren, waardoor je gemakkelijk en tijdig kunt ingrijpen of bijsturen. Maar zo ver zijn we in Duisburg nog niet hoor. In de pilot hebben we verschillende datastromen binnen een paar weken bij elkaar kunnen brengen in de digital twin van de stad. En die in één duidelijk beeld kunnen tonen in onze actionable dashboards.’

Van innovatie naar operatie

Het resultaat van de eerste fase en pilot werd op donderdag 20 augustus bekendgemaakt tijdens de lancering van het Smart City Duisburg Innovation Center. Djamilja: ‘Heel gaaf, het actionable dashboard krijgt een prominente plek in het Center. Het actuele beeld van de stad zal onder de aandacht worden gebracht bij allerlei stedelijke process operators. Daarin ligt de focus nu op mobiliteit. Bij succes willen we ons ook op andere, belangrijke thema’s als luchtkwaliteit en gezondheid concentreren. Informatie die, met ondersteuning van Huawei, door Duisburg zelf in de cloudomgeving beheerd wordt.’

 

‘Kijken we nog verder vooruit, dan willen we ons richten op het maken van slimme analyses en het afhandelen van acties om dagelijkse processen in de stad te verbeteren. Maar net zoals Rome bouw je ook een slimme stad niet in een dag’, benadrukt Djamilja de volgordelijkheid. ‘In goed overleg en nauwe samenwerking werken we stap voor stap aan de slimme toekomst van Duisburg.’ 

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING