Nieuwsbericht foto (1).jpg
Nieuws

GEO I Design + BIM

Wat gebeurde er @GEODESIGNBIM? Op 1 en 2 november vond het Geo|Design + BIM congres plaats in Amsterdam.
Geodan was mede-organisator van dit congres dat door meer dan 150 internationale deelnemers is bezocht.

BIM en de wereld van locatie-informatie

In de bouw- en infrastructuur is BIM (Building Information Modelling) een actueel onderwerp. Het is een model waarin alle relevante informatie over een gebouw wordt opgeslagen. Idee is dat alle disciplines die bij de bouw zijn betrokken eenzelfde ‘werkelijkheid’ hebben. Dat is wel zo makkelijk in de samenwerking. De combinatie met locatie-informatie is nieuw. Die koppeling zet een gebouw letterlijk op de kaart en in zijn omgeving. Door dit te combineren met bijvoorbeeld data over de huidige en te verwachten verkeersstromen, krijgen stakeholders (zoals bewoners van het gebied) een beeld van de impact van dat nieuwe gebouw op hun omgeving.

Uit het volle programma van keynotes en workshops belichten we drie thema’s: we duiken in de ondergrond, de energietransitie en de wereld van AR&VR.

Blik boven en onder de grond

Slim combineren van data helpt bij het nemen van beslissingen. De BRO brengt alle data over de bodem en ondergrond in Nederland op een plek samen. Een voorbeeld. Denk je als provincie na over de aanleg van een provinciale weg? Door data uit de BRO in een simulatie te gebruiken, krijg je een realtime 3D beeld van wat er boven en onder de grond gebeurt. Je ziet zo in een oogopslag wat de impact is van de gekozen locatie van de weg op de omgeving (bovengronds) en de ondergrond (kan die de druk wel aan?). Hoe dat werkt? Bekijk deze animatie.

Wat een drukte

Het is druk onder onze voeten! Kabels, leidingen, tunnels, ondergrondse parkeergarages, funderingen van gebouwen, mijnschachten. Ze hebben allemaal een eigen plekje onder de grond. De komende jaren wordt het nog meer dringen. Martin Peersmann, programmadirecteur van de BRO (Basisregistratie Ondergrond), schetst de opgaven waar Nederland de komende jaren voor staat. Om Nederland gasloos te maken, wordt er in de grond hard gezocht naar alternatieve energiebronnen. Tot 2030 moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Daar heb je zand, gravel en klei voor nodig. Waar haal je dat? Uit diezelfde grond. Er speelt zich onder onze voeten op verschillende dieptes heel wat af. Hoe weet je dan waar je veilig kunt graven en bouwen?

De energietransitie: houden we droge voeten?

In Nederland hebben we een innige relatie met water: als handelaren hebben de zee en de rivieren ons veel welvaart gebracht. Maar het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Hoe kun je als burger een bijdrage leveren aan de energietransitie? Paul van Pelt van de Twee Snoeken hou je de (energie)spiegel voor. Met hulp van BIM (Building Information Model) ‘bouwt’ hij je huis na. Bewoners kunnen hun digitale huis zelf verbouwen. Slimme maatregelen helpen je energiezuiniger te wonen: kies je voor zonnepanelen of een warmtepomp? Maar hoe ‘beleef’ je dit nu al voordat je gaat (ver)bouwen? Lees hier meer over hoe Connect020 (een samenwerking tussen De Twee Snoeken, TransformCity en Geodan) bewoners in beweging brengt.

Gamen in de bouw: beleef!

Hoe krijg je ‘gevoel’ bij de impact van een nieuwe woontoren op de omgeving? Wat is de juiste plek voor straatverlichting? En die ventilatieschacht, hangt die op de juiste hoogte? Zomaar drie vragen die tijdens de sessie over Virtual & Augmentend Reality aan bod kwamen. Kennis en technologie (Unity 3D) uit de game-industrie maken het mogelijk realistische werelden te bouwen. Met het toevoegen van nieuwe data kun je telkens nieuwe scenario’s ‘beleven’ voordat je echt aan de slag gaat. Olli Poutanen van WSP Game Studio en Edwin Fennema van Geodan Go verrasten de deelnemers met deze belevingstechnologie.

Resultaat van een week Virtual Reality in Zaandam

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING