Ondergrondbeeldgeotopmwlbreuken
Nieuws

GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld

Hoe de grond onder onze voeten precies is samengesteld, verschilt van plek tot plek. Waar vroeger een riviergeul liep kan nu bijvoorbeeld zand in de ondergrond liggen, terwijl diezelfde rivier in naastgelegen gebieden klei kan hebben afgezet. Eigenlijk ziet de ondergrond van Nederland er op geen enkele plek precies hetzelfde uit. De horizontale en verticale variatie in de samenstelling van de ondergrond is veel groter dan de meeste mensen denken. Geodan brengt dat inzichtelijk in beeld.

TNO bundelt kennis in GeoTOP-model

Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie over de toplaag van de ondergrond. Wat je bovengronds ook wilt bouwen, je moet eerst een kijkje in de ondergrond nemen, om vast te stellen of en hoe de ondergrond die belasting aankan. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en ontsluit die via een gedetailleerd driedimensionaal beeld in het GeoTOP-model. Vanaf 22 juni 2020 kunnen ook de regio’s Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg de diepte in; zij zijn toegevoegd aan de nieuwste versie van GeoTOP.

Maurice Willekens

Meer weten?

Maurice Willekens.jpg

Neem gerust contact met ons op.
Maurice Willekens is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Tnostorymapgeotop Homepage

Data wordt informatie via storymap

TNO vroeg Geodan om met behulp van een storymap te laten zien wat GeoTOP is en wat je ermee kunt. Kort door de bocht is het antwoord op die laatste vraag: zonder ondergrond geen bovengrond. In een storymap kun je snel schakelen tussen 3D-beelden van de ondergrond, kaarten en ander beeldmateriaal. We zetten data om in informatie, door ze in onderling verband te brengen en het verhaal achter de data te vertellen. Waar kijk je naar en wat zegt dat? Als je ondergrondgegevens inzichtelijk in beeld brengt en die beelden goed leest, blijkt de ondergrond veel te vertellen.

GeoTOP opgenomen in de BRO

Sinds 1 januari 2020 is GeoTOP als model opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Dat betekent dat het model nog meer gebruikt zal worden. Want zodra zich een vraagstuk voordoet waarbij de opbouw van de ondergrond van belang is, zijn overheden en/of partijen die werken voor overheden wettelijk verplicht om de BRO-modellen te gebruiken. Geodan is je daarbij graag van dienst.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING