Ruimtegebruik Noordzee
Nieuws

Ruimtegebruik Noordzee

Met alle ontwikkelingen nu en in de toekomst wordt het steeds drukker op de Noordzee. Kan ondergrondinformatie helpen bij het maken van optimale beleidskeuzes? Het programma BRO onderzocht dit samen met Rijkswaterstaat Zee en Delta en betrok daarbij experts van Geodan. Dat resulteerde onder andere in een recentelijk gepubliceerde StoryMap. Hierin zijn verschillende gebruiksfuncties van de Noordzee op de kaart gezet, en wordt vervolgens getoond hoe 3D ondergrondinformatie waardevolle input kan verstrekken in de afweging tussen zandwinning en windenergie voor de kust van IJmuiden.​

Nederland heeft zand nodig voor onder meer de woonopgave, de aanleg van infrastructuur, dijkversterkingen en kustverdediging. Vroeger haalden we grote hoeveelheden zand uit zandwinningsplassen en/of de grote rivieren. Inmiddels is zand dat op land kan worden gewonnen, schaars. Daarom wordt zandwinning op zee steeds belangrijker.

Eén van de gebieden waar de voorraad zand beperkt is, is de kust voor IJmuiden. Dit gebied wordt druk bevaren. Ook is er een windmolenpark verrezen en zijn er gebieden aangewezen voor toekomstige windmolenparken. Voor de kabel die in de toekomst van Windmolenpark 'Hollandse Kust Noord' naar de kust gaat lopen, zijn vier mogelijke tracés op de kaart gezet. Het kan niet anders dan dat het toekomstige kabeltracé de strook snijdt die in principe voor zandwinning is gereserveerd.

Storymap Noordzee

De StoryMap zet een aantal gebruiksfuncties van de Noordzee op de kaart.

Bekijk de storymap

Het praktijkvoorbeeld Ruimtegebruik Noordzee maakt de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke functies inzichtelijk en geeft een goed zicht op de locatie en grootte van geschikte volumes zand. In de viewer is te zien dat de ondergrond van de Noordzee variabeler van samenstelling is dan vaak wordt gedacht.

Een gezamenlijk beeld van hoe het er boven én onder de zeebodem uitziet, faciliteert het gesprek tussen vertegenwoordigers van verschillende belangen. 3Dvisualisaties kunnen helpen bij het aantonen van knelpunten en komen tot oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het deels verdiept aanleggen van kabels om kostbaar zand te omzeilen.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING