City G0d751b9f9 1920
Blog

Smart City Monitor in ’s-Hertogenbosch

Smart City Monitor, een REACT-EU project dat is opgezet door een consortium van zes projectpartners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Brabant, gaat meer inzicht geven in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Slim gebruik van data helpt om de stad voor iedereen aantrekkelijk, gezond en toegankelijk te houden. 

Naast inzicht in bezoekers- en verkeersstromen geeft de monitor ook data over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de beleving van bezoekers.  “Op deze manier worden verschillende data aan elkaar gekoppeld in een zogenaamde digital twin van de stad. Dat levert belangrijke informatie op om voorspellingen te doen en om met passende oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan slimme bevoorrading, duurzaam vervoer en verdere vergroening”, aldus de initiatiefnemers. Ook zouden ondernemers hun planning en marketing af kunnen stemmen op voorspelde drukt. “Maar inzicht in verblijfsduur en verplaatsingen helpt ook om knelpunten in bijvoorbeeld veel gebruikte fiets- en autoroutes op te lossen, of om evenementen meer te verspreiden over ruimte en tijd.”

De ontwikkeling van deze monitor is een samenwerking tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, gemeente Breda, Jheronimus Academy of Data Science, Breda University of Applied Sciences en de geodata-bedrijven Argaleo en Geodan. 

Geodan levert met haar ruime ervaring in digital twinning en online services op ruimtelijke data uit de cloud in dit project de expertise voor het inrichten van een gedeeld urban-data-platform. Geodan heeft eerder al Digital Twin projecten gedaan voor bijvoorbeeld de Amsterdam Arena, gemeente Duisburg en het Brainport-Smart-District in Helmond maar dit is de eerste keer dat er in breed verband nauw wordt samengewerkt met partners uit verschillende bloedgroepen. Hierbij vormt de platform technologie van geodan de verbindende factor tussen gemeenten, onderzoeks-instituten en commerciele aanbieders van slimme oplossingen.

REACT-EU steun 

Het project Smart City Monitor ontvangt € 0,8 miljoen financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen kaders van de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld duurzaam, digitaal en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Per provincie zijn specifieke thema’s benoemd waar het geld aan besteed wordt. 

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING