Salmsteke Hekwerk Hydrologie
Nieuws

Verfijnd ondergrondmodel voor toekomstige Delta-opgaven

Een van de belangrijkste opgaven van de komende jaren is Nederland waterveilig maken. Een complexe uitdaging die vraagt om nauwe samenwerking en innovatieve oplossingen. Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde Geodan tijdens het 10e Deltacongres een door TNO ontwikkeld sterk verfijnd ondergrondmodel. 

Inzicht in de ondergrond is van vitaal belang als het gaat om ontwikkeling en beheer van onze rijkswegen, vaarwegen en wateren. Met data uit de Basisregistratie Ondergrond kan een samenhangend beeld van deze ondergrond in 3D worden gevisualiseerd. Zo wordt de ondergrond voor iedereen transparant, overzichtelijk en toegankelijk. Nederland beschikt als enige land ter wereld over een dergelijk gedetailleerd model.

Samen werken aan innovatie

Maar het gebruik van het ondergrondmodel inspireerde tot nieuwe vragen. Vragen die met een verfijnder ondergrondmodel nog beter beantwoord kunnen worden. Daarom gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken Geodan, en haar innovatiepartners TNO, Universiteit Utrecht en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de opdracht om te werken aan een verbetering van het bestaande ondergrondmodel.

Sneller en beter

Een verbetering waarmee een veel betere interpretatie van de ondergrond kan worden gedaan. Hoe is deze ondergrond ontstaan? En wat zit waar? Maar daarnaast bevat het ook daadwerkelijk veel meer data. Kostte het in kaart brengen van de lokale situatie vroeger nog veel tijd; nu kan die data van iedere gewenste locatie direct uit het model worden gehaald. Met dit inzicht kan het ontwerp van dijken beter worden afgestemd op de samenstelling en eigenschappen van de ondergrond.

Tijdens het Deltacongres namen aanwezigen een kijkje in dit verfijnde ondergrondmodel: een ware reis door de ondergrond. Of dit zo goed genoeg is en of we hiermee de lokale veiligheidsopgave beter kunnen aanpakken?
Dat is zeker het geval: dit is een enorme stap vooruit.

Enorme verfijning

Door een indrukwekkende hoeveelheid data bij elkaar te brengen is deze enorme verfijning van de weergave van de ondergrond gerealiseerd. Ter verduidelijking: normaal wordt de weergave opgebouwd uit een lagen van 100 x 100 x 0.5 met daarin grondsoorten zoals klei, veen en zand. In eerste instantie is voor een stuk van de Lekdijk (Salmsteke van ongeveer 3 km lengte) een verfijnder model gemaakt van 25 x 25 x 0.25 m. Dat is een factor 32 zo fijn.

Salmsteke Xy Profiel

Salmsteke, een deel van de Lekdijk, in het verfijnde ondergrondmodel weergegeven.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING