HV 2018 August 24 905 Bewerkt
Nieuws

Vernieuwde Klimaateffectatlas geeft handvatten voor de toekomst

Combineer kaarten, kaartverhalen en scenario’s

Een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, droge zomers en natte winters. Het veranderende klimaat heeft ingrijpende mondiale gevolgen. Maar hoe zit dat met de lokale en regionale situatie? In de vernieuwde Klimaateffectatlas worden deze effecten duidelijk en op gebiedsniveau in beeld gebracht. Een onmisbare tool om Nederland goed voor te bereiden op de klimaatveranderingen. In opdracht van Climate Adaption Services werkte Geodan mee aan een vernieuwde versie van deze effectatlas.

 Welke plekken zijn kwetsbaar bij extreme buien? Welke natuur is gevoelig voor droogte? En hoe ziet de samenstelling van de lokale bodem eruit? Om te bepalen welke impact de toenemende weersextremen hebben, is inzicht en informatie over de klimaatverandering essentieel. Want alleen daarmee kan er op lokaal en regionaal niveau de juiste voorbereidingen worden getroffen.

Completer en gebruiksvriendelijker

Met meer dan 100 kaarten en een viewer waarin verschillende kaartlagen worden gecombineerd, geeft de Klimaateffectatlas inzicht in wat hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voor een specifiek gebied betekent. Dankzij een flinke update is de atlas nu nog completer en gebruiksvriendelijker geworden. Van een kaart met het aantal tropische dagen tot gedetailleerde hittekaarten met gevoelstemperatuur op lokaal niveau. En hoe de bodemdaling, natuurbrandgevoeligheid of gevoelstemperatuur er in 2050 uitziet? Dat wordt met behulp van een hoog en een laag scenario inzichtelijk.

 

Van informatie naar context en kansen

Maar de Klimaateffectatlas geeft naast inzicht, ook een heldere context bij die effecten. Met een uitgebreide set aan kaartverhalen kan de gebruiker echt met de informatie aan de slag. Kansen worden zo zichtbaar en mogelijke oplossingsrichtingen voor de voorliggende klimaatuitdagingen duidelijk. Zo kan de atlas een rol spelen bij de klimaatstresstest die lokale en regionale overheden moeten uitvoeren, of bij het herzien van de gebiedsinrichting van een regio. Maar ook voor het onderwijs, het bedrijfsleven en burgers is de Klimaateffectatlas een relevante en eenvoudig te gebruiken tool.

 

Samen naar een klimaatbestendig Nederland

Samen met verschillende kennisinstellingen, een gebruikersgroep en Climate Adaption Services (CAS) werd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een herziene versie van de Klimaateffectatlas. Geodan ontwikkelde de nieuwe kaartviewer met behulp van bestaande SaaS componenten in het cloudplatform GeodanMaps. Deze componenten worden ook ingezet voor tientallen andere solutions, zoals het Kadaster, de Atlas Leefomgeving en het Register Externe Veiligheid. Allemaal registers om onze Slimme Samenleving draaiende te houden. Met ons GeodanMaps-platform kunnen we dat snel en efficiënt. En blijven de registers meeliften op alle vernieuwingen op het gebied van geo-solutions.

Meer informatie

Benieuwd geworden naar de effecten van het veranderende klimaat in jouw gemeente?

Neem een kijkje op de Klimaateffectatlas.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING