S2 - case - HHNK.jpg
HHNK beter toegerust bij calamiteiten

Doelgericht handelen bij watercalamiteiten

Bij watergerelateerde problemen komt het crisisteam van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) direct in actie. Geodans crisismanagementsysteem biedt meteen de juiste informatie over de getroffen locatie en het type incident. Daarmee gaat het team doelgericht te werk.

Crisis systematisch bestrijden

HHNK beheert de waterhuishouding en waterkwaliteit in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Daarbij krijgt het waterschap te maken met verschillende soorten calamiteiten. Denk aan verontreiniging van het oppervlaktewater door een kapotte persleiding van de riolering, wateroverlast door hevige regenval of schade aan waterkeringen. Gezien de ernstige gevolgen die zulke situaties kunnen hebben, wil het HHNK zo efficiënt mogelijk ingrijpen. Ze vroegen Geodan om een systeem te ontwikkelen dat daarbij helpt.

Maurice Willekens

Meer weten?

Maurice Willekens.jpg

Neem gerust contact met ons op. Maurice Willekens is onze expert op dit gebied.

Mail mij
Oplossing

Voor elke situatie de juiste gegevens

Bij crisisbestrijding is snelle informatievoorziening van cruciaal belang om de juiste beslissingen te nemen. Daarom ontwierp Geodan een systeem dat relevante gegevens direct beschikbaar maakt voor alle betrokkenen. HHNK beschikt over veel geo-informatie in de vorm van kaartlagen. Het waterschap voegt hun kaartmateriaal zelf aan het systeem toe en geeft voor verschillende scenario’s aan welke lagen zichtbaar moeten zijn. Dit beeld wordt per scenario standaard aangevuld met informatie, bijvoorbeeld over de betrokken contactpersonen. Nieuwe informatie over de status van de calamiteit voegt het crisisteam direct toe. Zo hebben alle teamleden continu een compleet en actueel overzicht van de situatie: de zogeheten common operational picture.

Alle teamleden hebben continu een compleet en actueel overzicht van de situatie

Resultaat

Doelgericht samenwerken

Bij een calamiteit stelt de crisiscoördinator afhankelijk van de omvang en complexiteit een crisisteam samen. Hij of zij selecteert een passend scenario en deelt de beschikbare informatie met alle teamleden. Als het nodig is, krijgen ook externe partijen toegang tot het systeem, bijvoorbeeld een aannemer die wordt ingeschakeld om water weg te pompen. Dankzij een historische modus kan HHNK de afhandeling van elk incident evalueren. Zo werkt het crisisteam steeds beter samen om calamiteiten doelgericht aan te pakken.

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING