aardappeloogst_iStock-509323265.jpg
Communicatie over de gehele voedselketen

Korte lijntjes tussen boer en consument

Boeren en consumenten hebben weinig contact met elkaar. Een paar grote spelers in de voedselketen daartussen bepalen wat er geproduceerd wordt en tegen welke prijs. Dat maakt innovatie en verduurzaming lastig. Een duurzaam voedselvraagstuk is vooral ook een locatievraagstuk. Geodan werkt daarom met een aantal partners aan een platform waar boeren, consumenten en andere partijen uit de keten direct met elkaar in contact komen: RIJP.

Voedseltransitie voor de hele keten

"Ons voedselsysteem staat onder druk", vertelt Theo Thewessen, directeur van Geodan en lector Location Intelligence bij de HAS Hogeschool. "Het moet eerlijker voor de boer, de productie moet duurzamer en diervriendelijker én het moet gezonder. Bovendien willen we weten waar ons eten vandaan komt en wat er precies in zit. Tot slot willen we minder verspillen. Deze thema’s hebben betrekking op de hele keten. Van de boer, via verwerkers en supermarkten, tot de consument."

"We zitten nu in een transitie op zoek naar een beter systeem. Zo proberen boeren duurzamer te produceren met smart farming. Met sensors en beelden van satellieten en drones verzamelen ze data tot op het niveau van individuele planten, bijvoorbeeld over de vochtigheid en samenstelling van de bodem. Via gps worden deze gegevens nauwkeurig gekoppeld aan de locatie van de plant. Op basis daarvan krijgen de plantjes vervolgens precies de juiste dosering voedingsstoffen, water en licht. Dat maakt de productie veel efficiënter. Een ander voorbeeld is natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusief produceren betekent dat boeren de natuur niet alleen optimaal gebruiken, maar beschermen en verzorgen."

"De boer krijgt meer inzicht in de wensen van de consument, waardoor hij zich kan toeleggen op duurzame productie van nieuwe nicheproducten"

Theo Thewessen

Kennis&innovatie korte lijntjes tussen boer en consument.jpg

Extra eisen

Theo vervolgt: "Om producten op te halen bij boeren, te verzamelen en bij de juiste klant weer af te leveren, heb je een fijnmazige logistiek nodig. Helemaal omdat dit proces via de meest efficiënte route en met zo min mogelijk impact op het milieu moet. Bovendien stellen verse producten extra eisen aan het transport. Bij die complexe logistieke vraagstukken kunnen wij een grote rol spelen met onze kennis en ervaring op het gebied van location intelligence."

Eind 2018 is een proof of principle opgeleverd van RIJP en in juni 2019 is het platform gelanceerd. Geodan werkt hierbij samen met de HAS Hogeschool, de land- en tuinbouworganisatie ZLTO, de provincie Noord-Brabant en een aantal innovatieve ondernemers. We hebben onszelf tot november 2019 de tijd gegeven om minstens 30 boeren te vinden die aan willen sluiten. Dan is het financieel haalbaar om het platform verder uit te rollen en kan RIJP echt van start.

Meer informatie vind je via onlinefoodbrabant.com

Logistieke vraagstukken zijn locatievraagstukken

Er ontstaan ook nieuwe verbindingen in de voedselketen. Via online concepten komen consumenten op een nieuwe manier in contact met boeren. Hierdoor ontstaat een alternatief voor de huidige, lange keten, waar een aantal grote inkooporganisaties van supermarkten de touwtjes in handen hebben. Die sturen vooral op hoge volumes en lage prijzen. Theo: "Met een kortere keten krijgt de boer zelf meer inzicht in de wensen van de consument. Hij kan zich dan bijvoorbeeld toeleggen op duurzame productie van nieuwe nicheproducten en daarmee meer verdienen. Met nieuwe logistieke systemen kun je de consument ook makkelijker direct bedienen. Daarvoor moeten boeren wel ondersteuning krijgen op het gebied van marketing, ICT en logistiek. Wij helpen daarbij door een online platform zoals Werkspot te ontwikkelen, maar dan voor voedsel: RIJP. Daar komen boeren, consumenten en bijvoorbeeld voedselverwerkers direct in contact met elkaar. Niet in een starre keten, maar in een dynamisch netwerk. Zo werken we meer lokaal en meer digitaal."

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING