STTR Builder Waterschappen (1)
STTR Builder

Eenvoudig toepasbare regels maken voor de Omgevingswet

Toepasbare regels zijn cruciaal om lokale overheden en initiatiefnemers beter inzicht te geven in de mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen in de fysieke leefomgeving. Met betere e-dienstverlening tot gevolg.

De Omgevingswet geeft overheden, burgers en bedrijven meer ruimte voor eigen initiatief in de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en waterschappen staan daarmee voor een flinke veranderopgave. Want hoe maak je die regels over het bouwen van een brug of het onttrekken van grondwater echt toegankelijk? En hoe vereenvoudig je de vergunningaanvraag voor lozen, dempen of graven? De STTR Builder – onze slimme toepasbare regel-software – biedt ondersteuning.

Fijne leefomgeving

‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Dat is het motto van de Omgevingswet. Hiermee streeft de overheid naar een aantrekkelijke leefomgeving. Een omgeving waarin iedereen graag wil wonen, werken, ondernemen en recreëren. Maar hoe gaan we dat daadwerkelijk realiseren?

Van beleid naar praktijk

Met toepasbare regels – en de juiste instrumenten om deze te maken – kunnen we de wetgeving begrijpelijk en toegankelijk maken en initiatiefnemers zo goed mogelijk faciliteren bij hun aanvraag. Kortom, toepasbare regels zijn de sleutel in de vertaling van beleid en regels naar de dagelijkse praktijk.

Checks en indieningsvereisten

Voor alle decentrale overheden geldt dat de juridische regels aangeleverd moeten worden als toepasbare regels (checks en indieningsvereisten). Bovendien moet álle regelgeving volgens een standaardformaat bij één loket – het Digitaal Stelsel Omgevingswet – worden aangeleverd. En ook nog volgens de Standaard Toepasbare Regels (STTR).

Snel en eenvoudig toepasbare regels opstellen, controleren en publiceren in het DSO.

Gemak voorop

Met behulp van de STTR Builder, die Geodan samen met FLO Legal ontwikkelde, stellen lokale overheden eenvoudig en snel toepasbare regels op. Deze zijn gebaseerd op duidelijke vragen, antwoorden en uitkomsten (vergunningplicht-melding-geen verplichting). En door de koppeling met onze Vergunningchecker kan de STTR Builder de bestaande regelgeving verwerken tot heldere vragenbomen die de burger of initiatiefnemer direct inzicht geven in de mogelijkheden voor hun aanvraag. Kan hij of zij op de gekozen locatie een initiatief starten, moet er een melding worden gemaakt of is er tóch een vergunning nodig?

Koppeling DSO

Ook bij het opstellen van de vereisten bij een vergunningaanvraag, biedt de STTR Builder overheden de welkome ondersteuning. De indieningsvereisten zijn namelijk direct beschikbaar in het aanvraag- of meldingsformulier van de Vergunningenintaker. Dat schept helderheid en zorgt voor de juiste vragen in de aanvraag. Overheden zien zo direct hoe het beleid en de regels uitwerken. Én kunnen deze zo nodig verbeteren voor de definitieve aanlevering aan het DSO: het centrale loket waar alle regelgeving samenkomt. Tot slot kan door de directe koppeling van de STTR Builder met het DSO de uiteindelijke aanvraag met één druk op de knop worden ingediend.

Hiermee zorgen onze oplossingen voor een soepel vergunningenproces. Voor de interne organisatie, maar ook voor klanten; burgers en initiatiefnemers!

De voordelen

Waarom de STTR Builder?

 • Eenvoudig

  Eenvoudig toepasbare regels opstellen, afspelen en aanbieden aan het DSO
 • Betrouwbaar

  Meer dan 10 jaar ervaring met toepasbare regels
 • Vliegende start

  Veel lokale regels hebben wij beschikbaar en zetten we graag voor je klaar
 • Koppeling Visma/Roxit-software

  Directe koppeling met de plansoftware RX Base van Visma/Roxit

De STTR Builder in een notendop:

 • Maak zelf eenvoudig toepasbare regels. Onze STTR Builder vertaalt deze naar het juiste formaat voor het DSO (STTR) en valideert ze.
 • Test de toepasbare regel door de vragenboom online af te spelen.
 • Plaats de toepasbare regel via onze digikoppeling in het DSO. Of: importeer bestaande vragenbomen uit het DSO en bewerk deze.

De STTR Builder is een praktische online tool om eenvoudig toepasbare regels te maken. Maar ‘de motor’ achter deze slimme tool, leent zich voor veel meer toepassingen. Het systeem kan worden ingezet voor de gehele keten van inventarisatie-aanvraag-afhandeling van vergunningen en meldingen. Met meer gemak, duidelijkheid en efficiency bij overheden en betere e-dienstverlening aan burgers als gevolg. 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de STTR Builder of heb je interesse in een demo? Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer over de vele mogelijkheden!

Kom in contact

Producten en diensten

Oplossingen

Geodan biedt handige tools binnen de Waterschappen sector

Bekijk alle producten
Met 3D Ondergrond van Geodan wordt de ondergrond letterlijk en figuurlijk transparant, inzichtelijk en toegankelijk.
Crisissituaties worden sneller en beter opgelost dankzij realtime informatie naar alle betrokken partijen. Overzichtelijk op één platform.
Hoe hoog komt het water in een specifiek gebied en is er waterberging nodig? Dat kan met onze datasets en services voor waterbeheersing.
LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING