Research Ontdek de wereld van Geo-informatie
  • Naar de timeline
  • jul 2016

    PICO portaal

    In het kader van de energietransitie is er veel open data beschikbaar van de netbeheerders over het huidige energiegebruik. Geodan Research heeft die data gecombineerd met andere beschikbare open data over gebouwen, daken, bouwjaar etc. en al die data gevisualiseerd in kaarten. Rekenkundige modellen van TNO en Geodan zijn gebruikt die voor heel Nederland doorrekenen wat de kosten en baten zijn van diverse maatregelen om het energiegebruik terug te dringen. Maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen of het nemen van isolatiemaatregelen in verschillende type gebouwen. Deze gegevens zijn beschikbaar gemaakt via een bètaversie van het portaal PICO.geodan.nl.

    > Meer over het PICO

  • Naar de timeline