Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Logo Geodan

Geodan

Ruimte (en noodzaak) voor duurzaam vervoer

9 augustus 2017

Een stad waarin het prettig, veilig én gezond leven is. We willen het allemaal. Maar de realiteit is dat veel steden steeds verder dichtslibben en de auto nog steeds veel plaats inneemt. Hoogste tijd voor actie én verandering vindt Milieudefensie.

En verandering begint bij bewustzijn en dat begint weer bij het hebben van de juiste informatie. En dus vroeg Milieudefensie Geodan precies in kaart te brengen hoeveel ruimte op straat beschikbaar is voor verschillende verkeersdeelnemers.

Auto op één, de fiets op drie

Zo blijkt uit ons onderzoek in de 20 grootste steden van ons land dat meer dan de helft (55%) van onze straten gebruikt kan worden voor de auto. Dit tegen 33% procent voor voetgangers. En hoewel Nederland in – tegenstelling tot andere Europese landen – een echt fietsland is, blijkt slechts 12% van de ruimte exclusief voor onze tweewielers gereserveerd.

De stad met de meeste ruimte voor voetgangers is Den Haag, gevolgd door Amsterdam en Haarlem. De fietser krijgt de meeste ruimte in Zwolle, gevolgd door Almere en Groningen. Het autoverkeer krijgt in alle gemeenten relatief de meeste ruimte. Toch spannen Apeldoorn, Haarlemmermeer en Amersfoort met 61% de kroon.

De wijk met de meeste ruimte voor voetgangers is de Amsterdamse Burgwallenbuurt aan de Nieuwe Zijde, waar 67% van de infrastructuur bedoeld is voor wandelaars. De tweede plaats wordt bezet door het Haagse stadscentrum met 60% ruimte op straat voor voetgangers, gevolgd door de eveneens Haagse Transvaalbuurt.

Hoe zit het in mijn buurt?

Wil je weten hoe de verdeling van de vervoersmiddelen in jouw eigen buurt geregeld is dan kun je op www.mijnruimte.nu simpel je eigen postcode invullen. De kleurcodes maken de verdeling per vervoersmiddel op wijkniveau direct zichtbaar en duidelijk.

Toelichting en nuance

In het onderzoek maakten we gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), geografische data van onderzoeksinstituut CBS en eigen software voor de analyse van ruimtelijke data.

Het “gebruik van ruimte” is in de BGT voor het eerst zo nauwkeurig weergegeven en laat daarmee haar toepassingswaarde zien. Wel vragen de conclusies van ons onderzoek om enige nuance. We concluderen dat er veel ruimte beschikbaar is voor de auto (55%), maar gedeeltes van deze ruimte worden ook gebruikt voor fiets en voetganger. Daarnaast zijn veel van de wegen beschikbaar voor auto én fiets en hebben dus geen apart gemarkeerd fietspad. In ons onderzoek zijn deze wegen voor 90% als autoweg en voor 10% als fietsweg aangenomen. Het interpreteren van deze wegen is lastig, omdat er grote plaatselijke verschillen zijn in deze type wegen.

Wilt u meer weten over de verdeling van onze infrastructuur, of over hoe wij dit onderzoek voor Milieudefensie hebben gedaan? Neem dan contact op met Bert Scholten, tel. (020) 5711 311 of per mail: bert.scholten@geodan.nl.

Persbericht Milieudefensie ‘Fietser en voetganger in de knel’