Niet waar iets mag, maar waar iets kan

Ontdek de wereld van Geo-informatie

Slimme Leefomgeving

Minder regels, een terugtrekkende overheid en meer ruimte voor initiatief. De manier waarop naar de fysieke leefomgeving wordt gekeken gaat op de schop. In de Slimme Leefomgeving komt informatie steeds vaker van de crowd en miljoenen sensoren om ons heen. Door locatie informatie slim te gebruiken, helpen we burgers, bedrijven en overheid bij het duurzaam ontwikkelen, beheren en handhaven van een aantrekkelijke leefomgeving.

Omgevingswet, de wet die ruimte biedt

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet het integrale kader voor de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. Een belangrijke stap voor de Slimme Leefomgeving waar we bij Geodan aan werken. Onze ambitie? Met een slimme informatievoorziening naar een duurzaam gezonde leefomgeving. Een omgeving waarin wonen, werken, recreëren, mobiliteit en milieu in balans zijn.

Het ontwikkelen van een omgevingsvisie, het realiseren en vastleggen van regelgeving nieuwe stijl tot het inzicht krijgen in een lokale vergunningssituatie. Geodan ondersteunt spelers en ieder ruimtelijk proces met toekomstbestendige geo-informatietechnologie.

Waardevolle geo-tools

Zo bouwden we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Atlas Leefomgeving, de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nederlandse Energie Atlas. Deze nieuwe loot aan de stam, vormt een energieplatform waarmee spelers in de energietransitie, snel, betrouwbaar en actueel inzicht in de kansen en opties voor lokale energieverduurzaming. Onze eigen oplossing Pico biedt aanvullende data en analysemogelijkheden.

Provincies en natuurbeheerders werken samen op een gestandaardiseerde, uniforme en eenvoudige manier aan één kwaliteitsbeeld van Nederland. Hoe gaat het met de natuur in Nederland? Worden de juiste keuzes gemaakt en hoe succesvol is het huidige natuurbeleid en beheer? Op dit soort vragen kan met de geavanceerde online applicatie, Rekenmodule Natuurkwaliteit Natuurnetwerk  en de Nationale Databank Flora en Fauna een helder en eenduidig antwoord worden gegeven.

Vergunningchecker

Om de dienstverlening van vergunningverleners als gemeenten en waterschappen te verbeteren biedt de Geodan Vergunningchecker uitkomst. De checker geeft exact aan welke vergunningen nodig zijn voor bouwen, slopen, kappen, graven en lozen. Een e-dienstverlening anno nu. Voor bouwbedrijven bieden we met de Vergunningchecker Pro inzicht in de vergunning- en meldplicht in heel Nederland waardoor je geen vergunning meer over het hoofd ziet.

As a service

Deze kennis en technologie van overheidsregisters, applicaties en oplossingen voor de fysieke leefomgeving, zijn als herbruikbare services beschikbaar via ons unieke cloudplatform. Hierdoor zijn wij in staat met verschillende losse componenten en een zeer korte implementatietijd, hoge kwaliteit maatwerkoplossingen te realiseren.

 

button_hover