Eagle Water

Netcentrisch werken met Eagle Water.

VraagstukkenOverstroming

 • Incident- en crisismanagement: het incident of de crisis zoals hoogwater, droogte of een leidingbreuk zo snel en efficiënt mogelijk afhandelen om slachtoffers en (economische) schade te beperken.
 • Scenario’s onmiddellijk aanpassen op basis van nieuwe informatie: hoe ontwikkelt zich een incident of calamiteit?
 • Netcentrisch werken: snel en gelijktijdig hetzelfde actuele beeld van de situatie hebben.
 • Common Operational Picture: hoe voorzien we alle betrokkenen continu van hetzelfde beeld van de actuele situatie zoals bijvoorbeeld bij een overstroming?

Wat is het en hoe werkt het?

Eagle Water is zeer krachtig, doordat het calamiteitenbestrijding (Netcentrisch Werken), hydrologische modellering en ruimtelijke denken (GIS) integreert. De hydrologische modellen leveren een betrouwbare prognose van de aankomsttijd van het water (golffrontenkaarten) en de te verwachten overstromingsdiepte. Dit nauwkeurige gedeelde waterbeeld helpt bij het nemen van de juiste maatregelen om de gevolgen van een waterincident of -calamiteit te beperken.

Door het integreren van deze modellen aan de ruimtelijke wereld (GIS) ontstaan nieuwe inzichten en kunnen nieuwe vragen worden beantwoord. Wanneer zijn welke wegen nog berijdbaar en tot wanneer? Hoeveel mensen bevinden zich op een bepaald moment in een bepaald gebied? Waar staan de transformatorhuisjes van het nutsbedrijf?
Bij een (dreigende) calamiteit is de onderlinge informatie-uitwisseling met de veiligheidsregio’s cruciaal. Eagle Water maakt het mogelijk om het waterbeeld (tekst en kaart) met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) en andere ketenpartners te delen.

Unieke kenmerken

 • Vertaalt complexe werkprocessen in heldere taken en informatie per incidenttype en versnelt daarmee de afhandeling van incidenten.
 • Integreert talloze informatiebronnen en -systemen tot een overzichtelijk incident- en crisismanagementsysteem.
 • Maakt gebruik van location intelligence om incident specifieke vragen te beantwoorden.
 • Zorgt voor een gedeeld en actueel beeld van de situatie door de netcentrische werkwijze.

Wat levert het op?

 • Real time beschikbaarheid van relevante informatie.
 • Grotere flexibiliteit bij onverwachte gebeurtenissen.
 • Betere en snellere afhandeling van incidenten en calamiteiten.
 • Minder schade en slachtoffers als gevolg van snellere besluiten die op betere informatie gebaseerd zijn.
 • Verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen.

Nieuwe functionaliteiten versie 2.1.0

De nieuwe release van Eagle Water (versie 2.1.0) biedt extra functionaliteit om incidenten en calamiteiten op een netcentrische werkwijze voor te bereiden en af te handelen. Ook is de functionaliteit om incidenten achteraf te evalueren uitgebreid. Daarbij biedt het verschillende mogelijkheden voor gebruiker en beheerder om flexibel om te gaan met teksten in de situatiebeelden, bijvoorbeeld door het ondersteunen van tabellen. Het is een stap vooruit in het ondersteunen van organisaties bij het efficiënt afhandelen van (toekomstige) incidenten en calamiteiten. Belangrijkste nieuwe features:

 • Upgrade t.b.v. verbeterde synchronisatie performance.
 • Upgrade beveiligings niveau: verbeterd rollenbeheer.
 • Historische modus: stelt gebruikers in staat om via een timeslider door de tijd van een incident (kaart en tekst) heen te lopen.
 • Bevriezen kaart- en tekstbeeld: stelt de gebruikers in staat om het kaart- en tekstbeeld van een incident te ‘bevriezen’.

Heeft u interesse in Eagle Water? Stuur dan een mail naar info@geodan.nl

Benieuwd naar wat Eagle Water in uw organisatie toevoegt?

Tijdens crises en calamiteiten is het van levensbelang om snel over accurate informatie te beschikken. Met Eagle Water combineert u eenvoudig verschillende informatiebronnen en hebben alle betrokkenen bij het incident hetzelfde beeld van de situatie. Benieuwd naar wat Eagle Water in uw organisatie toevoegt? Wij verzorgen graag een demonstratie voor u.

Onderscheid type gebruiker Eagle Water:

 • Vitale infrastructuren
 • Waterschappen
 • Omgevingsdiensten

Technische details Eagle Water

Webbased applicatie en werkt platform onafhankelijk.

Prijzen

Voor informatie over prijzen vragen wij u contact op te nemen met Geodan via info@geodan.nl.