Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Vera Banki Geodan

Vera Bánki

SpoorWeb sectorbreed op de rails

13 november 2017

Als infrastructuurbeheerder speelt ProRail een centrale rol in het bestrijden van duizenden verstoringen per jaar. Om deze allemaal snel en adequaat af te handelen en het treinverkeer snel weer op de rails te krijgen, is goede samenwerking met ketenpartners, zoals spoorbedrijven en hulpdiensten, cruciaal. Ook voor heldere communicatie over incidenten naar reizigers, omwonenden en de media is efficiënte informatie-uitwisseling een must.

SpoorWeb: sleutel tot succes
De sleutel tot dit alles ligt in SpoorWeb, een innovatief informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform, ontwikkeld door ProRail, Geodan en Qognify. Vera Bánki, Business Manager Incident- en Crisismanagement bij Geodan: ‘In 2014 al zijn we gestart met de eerste fase van het project op de Meldkamer Spoor: een smart digitaal intakeformulier voor de registratie van incidenten. Inmiddels is SpoorWeb uitgegroeid tot een netcentrisch incidentmanagementsysteem-plus dat nu dus landelijk en sectorbreed wordt gebruikt.’

‘SpoorWeb is gestructureerd waar het kan en flexibel waar het moet’

Efficiënt samenwerken
SpoorWeb is het resultaat van een uniek partnership tussen ProRail, Geodan en Qognify. ‘Het platform maakt het mogelijk om efficiënt samen te werken over organisaties heen’, aldus Vera. ‘De activiteiten van alle partijen op het gebied van bijvoorbeeld logistiek, passagiersinformatie of assetmanagement, kunnen nu parallel worden uitgevoerd. Dat levert een enorme tijdswinst op. Ook blijven gebruikers bij de afhandeling van incidenten zo lang mogelijk met goed voorbereide standaardprocedures werken. Maar als de situatie daar om vraagt, hebben zij ook de mogelijkheid om hiervan af te wijken. SpoorWeb is gestructureerd waar het kan en flexibel waar het moet. En dat is uniek voor een incident- en crisismanagementsysteem. Ik ben er trots op dat het platform nu draait in het hart van een van ProRails belangrijkste processen en dat het dagelijks wordt gebruikt op ongeveer 500 operationele werkplekken.’

Geen sturing
‘Vóór SpoorWeb gebruikte de sector een combinatie van separate, deels verouderde, informatie- en communicatiemiddelen’, vertelt Martijn van der Weide, specificatie-eigenaar SpoorWeb Incidentenbestrijding ProRail. ‘Collega’s en spoorbedrijven gaven naar eigen inzicht updates over de verstoring en de genomen maatregelen. Ze legden informatie op verschillende manieren en momenten vast. Taken en bevoegdheden waren niet altijd duidelijk en door het werken met verschillende beelden was centrale sturing lastig.’

‘Met het Totaalbeeld weten alle betrokkenen in de keten nu wat hun rol is en wat er van hen wordt verwacht’

Sprong vooruit
‘De landelijke implementatie van SpoorWeb is voor alle betrokken partijen dan ook een grote sprong vooruit’, aldus Martijn. ‘Doordat we álle informatie van de incidenten nu digitaal vastleggen, kunnen we veel gestructureerder, zorgvuldiger en gedisciplineerder met elkaar samenwerken. En daardoor veel méér werk in kortere tijd verzetten.’

Een Totaalbeeld
Met het ‘Totaalbeeld’ dat ontstaat op basis van de gedeelde informatie in SpoorWeb, is iedereen volledig op de hoogte van de status en het verloop van de incidentafhandeling. Martijn: ‘Alle betrokkenen in de keten weten wat hun rol is en wat er van hen wordt verwacht. Ook medewerkers van de veiligheidsregio’s zijn onder de indruk van SpoorWeb. Het komt voor dat politie of brandweer voor de laatste informatie rond een incident meekijkt op de tablet van de Officier van Dienst Rail ter plaatse.’

Sneller schakelen
‘Het platform bewijst elke dag opnieuw hoeveel sneller we nu kunnen schakelen bij de afhandeling van incidenten’, vervolgt Martijn. ‘Gisteren nog bij een melding van een seinwisselstoring. Via SpoorWeb werd direct een aannemer gemobiliseerd, alleen bleek dat er bij de intake een verkeerde locatie was ingevoerd. Gelukkig kon de Officier van Dienst Rail ter plaatse de vergissing direct via zijn tablet corrigeren. Bovendien deelde hij belangrijke, aanvullende informatie over de storing met alle stakeholders. Zo kwam de aannemer niet alleen snel ter plaatse; hij had ook meteen het juiste materiaal bij zich om het defect te verhelpen.’

Incidenten voorkomen
Met de data in SpoorWeb kunnen ProRail en haar ketenpartners incidenten ook voorkomen. Martijn: ‘Doordat we nu bijvoorbeeld weten waar vaak spoorlopers te vinden zijn, bijvoorbeeld bramenplukkers of mensen die hun hond uitlaten, kunnen we ze proactief aanspreken en zo nodig verbaliseren. Ook worden vanuit SpoorWeb rapportages en analyses gemaakt die weer leiden tot verbeteringen in de procedures en functionaliteit van het platform.’

Blik op de toekomst
SpoorWeb wordt steeds verder ontwikkeld. ‘Elke dag bekijken we samen hoe we SpoorWeb op basis van nieuwe inzichten nóg beter kunnen maken’, vertelt Vera. ‘Door agile te werken, kunnen de teams snel anticiperen op nieuwe situaties en steeds weer relevante releases leveren.’ Martijn: ‘Op korte termijn wordt het Totaalbeeld bijvoorbeeld nog aangescherpt met beeldmateriaal van het incident. En we werken aan nieuwe functionaliteiten, zoals het op maat alarmeren van onze incidentenbestrijders. Zij vertrekken nu nog vanuit een van onze kazernes in de verschillende regio’s, maar straks kunnen we via locatie bepalen welke medewerker het dichtst in de buurt is van een incident. Allemaal ontwikkelingen die verder bijdragen aan vergroting van de veiligheid en punctualiteit van het Nederlandse spoor.’

Improving railway operations through effective situation management from Geodan PR on Vimeo.

SpoorWeb-partners
SpoorWeb bestaat uit de Incidentmanagementoplossing van Geodan, gebaseerd op Situator van Qognify. SpoorWeb integreert met de bestaande Esri ArcGIS infrastructuur en vele andere informatiesystemen van ProRail.

Of neem contact op met Vera Banki: vera.banki@geodan.nl