Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie
Logo Geodan

Geodan

Subsidie voor project Korte Keten 2.0

7 augustus 2018

Korte lijnen tussen boer en consument

De provincie Noord-Brabant heeft onlangs een subsidie verleend aan het project Korte Keten 2.0. In dit onlineplatform werkt Geodan samen met een aantal partners om boeren, consumenten en andere partijen direct met elkaar in contact te brengen. Met als doel: het creëren van nieuwe online verbindingen in de voedselketen.

Lokaler en digitaler

Boeren en consumenten hebben maar nauwelijks contact met elkaar. Een paar grote spelers in de voedselketen daartussen bepalen wat er geproduceerd wordt, en tegen welke prijs. Dat maakt innovatie en verduurzaming vaak lastig. Via de Korte Keten 2.0 komen consumenten op een nieuwe manier in contact met boeren en bijvoorbeeld voedselverwerkers. Zo ontstaat een alternatief voor de huidige, lange keten waar een aantal grote supermarktinkopers de touwtjes in handen hebben. Met een meer lokale en digitale keten krijgt de boer bijvoorbeeld beter inzicht in de wensen van de consument. Hij kan zich bijvoorbeeld toeleggen op duurzame productie van nieuwe nicheproducten. En met nieuwe logistieke systemen kan hij de consument ook makkelijker direct bedienen. Maar daarvoor moeten boeren wel ondersteund worden op marketing-, ICT- en logistiek gebied. Het platform zorgt daarvoor.

Proof of principle

Eind 2018 moet er een ‘proof of principle’ komen van het platform Korte Keten 2.0. Naast de provincie Noord-Brabant werkt Geodan hiervoor samen met de HAS Hogeschool, de land- en tuinbouworganisatie ZLTO en een aantal innovatieve ondernemers, zoals FoodInsights en Boerschappen. Meer informatie vind je via onlinefoodbrabant.nl