Nieuws Ontdek de wereld van Geo-informatie

Niels Bourgonjen

Veilig in de cloud

13 november 2017

In deze snel veranderende digitale wereld waarin flexibiliteit en schaalbaarheid van ICT voor bedrijven van levensbelang zijn, verschuiven de geldende securitykaders. Nieuwe wetgeving, maar ook de dreiging van cyberaanvallen vragen om adequate antwoorden. Om bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van haar clouddienstverlening voor PostNL te waarborgen heeft Geodan pro-actief maatregelen genomen. Hiermee blijft het cloudplatform van Geodan voldoen aan de, door PostNL gestelde, hoge kwaliteitsnormen.

Het groeiend aantal cyberaanvallen, hacks en digitale lekken maakt dat bedrijven en organisaties steeds meer genoodzaakt zijn zich op een adequate manier hiertegen te wapenen. Iedere organisatie in Nederland heeft ook een zorgplicht ten aanzien van de eigen digitale beveiliging. Zo kan een bestuur of directie zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade bij nalatigheid. (Bron: cybersecurityraad.nl).

Om PostNL nu en in de toekomst te kunnen vrijwaren van security- en connectiviteitsproblemen vraagt zij van haar ICT-leveranciers te voldoen aan de vastgestelde PostNL beveiligings- en autorisatieprotocollen. In lijn hiermee heeft Geodan binnen haar cloudplatform voorzieningen getroffen om federated SSO (single sign-on) en het protocol SAML2 (Secure Assertion Markup Language) te ondersteunen.

De Cyber Securtiy Raad (CSR) is een onafhankelijk en strategisch adviesorganaan van het Kabinet omtrent cybersecurtiy in Nederland. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.