Van bestrijden naar vermijden

Ontdek de wereld van Geo-informatie

Veilige Infrastructuur

Gestremd treinverkeer, een stroomstoring of wateroverlast door graafschade; organisaties met een kritische infrastructuur zitten er niet op te wachten. Verstoringen zijn vervelend, kostbaar en kunnen de reputatie behoorlijk schaden. Gelukkig zijn ze door slimme toepassingen van locatiedata sneller op te lossen en zelfs te vermijden.

Adequaat, snel en rolspecifiek

Met de Incident en Crisismanagement productsuite van Geodan kunnen meldingen met betrekking tot incidenten en (dreigende) crisis bij water-, rijks-, en spoorwegen adequaat, snel en rolspecifiek worden gemanaged. Deze suite is een totaaloplossing waarmee intake tot evaluatie van het proces kan worden afgehandeld. Of het nu een melding is over een dreigende overstroming of wisselstoring; een snelle en onderbouwde intake zorgt voor een efficiënte afhandeling. Alle locatie- en procesdata die beschikbaar zijn, komen in bij elkaar om vervolgens snel de juiste acties uit te kunnen zetten.

Bij Prorail heeft Geodan het incidentmanagementsysteem, Spoorweb, geïmplementeerd. Dit maakt deel uit van de standaard werkprocessen bij ProRail en kan een groot scala aan verschillende typen incidenten managen. Daarnaast gebruikt het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Eagle Water, onderdeel van de ICM productsuite. Dit systeem geeft een actueel en nauwkeurig waterbeeld en maakt het delen van deze informatie mogelijk. Zo kunnen snel degelijke besluiten worden genomen over uit te voeren maatregelen.

Samen met Geodan Van den Berg is het WION Systeem ontwikkeld om te voldoen aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Met de WION applicatie speelt Geodan al bijna 10 jaar een belangrijke rol in het voorkomen van graafschade.

 

button_hover