Regenwoud
Blog

Data voor een duurzamere wereld

Geodan en Rainforest Alliance 

In 70 landen werkt Rainforest Alliance aan een duurzamere wereld door de natuur te beschermen en het leven van boeren en gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen, te verbeteren. Om Rainforest Alliance gecertificeerd te zijn moeten de aangesloten boeren en bedrijven aan verschillende criteria voldoen. Omdat Location Intelligence een steeds belangrijkere rol speelt bij de monitoring- en certificeringsprocessen, werkt Rainforest Alliance samen met Geodan.

‘Een organisatie met een mooie missie die aansluit bij hoe wij bij Geodan de wereld een stukje prettiger willen maken’, zegt consultant Lieuwe Visser vanuit Geodan betrokken bij de samenwerking. ‘Al een paar jaar helpen we Rainforest Alliance met het professionaliseren en gebruiken van hun GIS-systemen. Thema´s als ontbossing, maar ook het valideren van gegevens van aangesloten boeren en bedrijven, hebben bijna allemaal een ruimtelijke component. Daarbij moeten boeren in het auditproces van Rainforest Alliance aan strenge normen en voorwaarden voldoen.’

Belangrijk inzicht

Het beheren, valideren en analyseren van data wordt steeds belangrijker voor het efficiënt uitvoeren van de activiteiten. Lieuwe: ‘Voor het idee: er zijn meer dan 2 miljoen boeren wereldwijd die de standaarden voor duurzamere landbouw van Rainforest Alliance of UTZ volgen. Het gaat dus over data van miljoenen hectare landbouwgrond in 70 landen. De digitaal aangeleverde gegevens moeten natuurlijk wel kloppen met de werkelijke situatie buiten. Sommige boeren hebben ook nog eens verschillende velden of percelen die niet op elkaar aansluiten. Daarbij is monitoring ook belangrijk voor het in kaart brengen risico’s in de toeleveringsketen, zoals bijvoorbeeld rondom ontbossing.’ 

“Om op deze schaal zeker te zijn dat de standaarden worden nageleefd, is het hebben van een goede datastructuur en -base belangrijk.”

Steekproeven

Om op deze schaal zeker te zijn dat de standaarden worden nageleefd, is het hebben van een goede datastructuur en -base belangrijk. ‘Met het advies daarover is onze samenwerking een paar jaar geleden begonnen. De kracht van Rainforest Alliance is de schaalgrootte waarop het opereert en impact maakt. Dat betekent dus ook dat er enorm veel data beschikbaar is. Door daar slim mee om te gaan, kunnen er steeds nauwkeuriger analyses worden gemaakt. En die kunnen - bijvoorbeeld bij verdachte afwijkingen - de basis zijn voor de steekproeven en controles in het veld. Denk aan plekken waar de activiteiten leiden tot ontbossing of plekken waar illegale (hout)kap plaatsvindt.’

“Door met polygonen te werken kan er met meer nauwkeurigheid gezegd worden of een boerderij wel of niet in gekapt bos of een natuurgebied staat.”

Van punt analyse naar polygoon 

In navolging van de zogenaamde puntanalyse wordt het proces nu ook uitgebreid met polygonen. Dit verbetert de accuraatheid van de data. Lieuwe: ‘Zo kan gemakkelijker de oppervlakte van een boerderij worden bepaald, maar ook worden gecontroleerd of er niet te veel boerderijen in een klein gebied geplaatst worden. En door met polygonen te werken kan er met meer nauwkeurigheid gezegd worden of een boerderij wel of niet in gekapt bos of een natuurgebied staat.’ 

Nog lang niet klaar 

Met een goede database en de beschikking over historische gegevens, kun je bijvoorbeeld snel iets zeggen over hoe lang boeren in een bepaald gebied gecertificeerd zijn. Lieuwe: ‘Maar kun je ook zien wanneer een boer zich via een ander veld nogmaals aanmeldt voor certificering. Het geeft voldoening om te zien hoe onze kennis en ervaring Rainforest Alliance helpt bij het succesvol en efficiënter realiseren van haar wereldwijde missie.’ 

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING